Co z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii?

Co z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii?
Fot. Gramwzielone.pl

Ministerstwo Energii już od wielu miesięcy zapowiada przyjęcie kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która odblokuje wdrażanie systemu aukcyjnego. Gdy w ubiegłym miesiącu Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu nowego polskiego mechanizmu wsparcia, wydawało się, że projekt nowelizacji szybko trafi do parlamentu. Tak się jednak nie stało. Osoby śledzące od początku losy ustawy o OZE mogą poczuć deja vu.

Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE w czerwcu ubiegłego roku. Do wersji projektu opublikowanego wówczas na stronach Rządowego Centrum Legislacji wpisano datę wejścia w życie nowych regulacji na 1 września 2017 r. 

W międzyczasie parlament przyjął w ekspresowym tempie niesygnalizowaną wcześniej, zgłoszoną przez PiS nowelizację ustawy o OZE, która zmieniła zasady systemu zielonych certyfikatów (tzw. Lex Energa). Rządowa nowelizacja ustawy o OZE do tej pory nie trafiła jednak do parlamentu, co Ministerstwo Energii tłumaczyło rozmowami z Komisją Europejską w zakresie zasad pomocy publicznej w systemie aukcyjnym, który ta nowelizacja ma poprawić.

REKLAMA

W połowie ubiegłego miesiąca Komisja Europejska uznała za zgodne z unijnym prawem konkurencyjności proponowane przez polski rząd nowe zasady wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Bruksela zaznaczała, że budżet zatwierdzonych przez nią nowych mechanizmów wsparcia dla OZE w Polsce wyniesie 40 mld zł i że beneficjenci nowego systemu będą wybierani w drodze aukcji, z których ostatnia ma się odbyć do połowy 2021 r. Komisja podkreśliła przy tym, że dwie pierwsze rundy aukcji już się odbyły – pod koniec grudnia 2016 r. i czerwca br.  

W komunikacie Bruksela wymieniła również system taryf gwarantowanych dla instalacji o mocy do 500 kW, a także system wsparcia w postaci premii ponad cenę energii uzyskaną dla rynku, który może objąć również większe instalacje o mocy powyżej 500 kW.

Ministerstwo Energii zaproponowało bowiem w projekcie nowelizacji ustawy o OZE nie tylko doprecyzowanie zasad systemu aukcyjnego, aby był on zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej, ale także wprowadzenie nowego mechanizmu taryf gwarantowanych i taryf premium dla niektórych mniejszych instalacji OZE.

Po informacji Brukseli wydawało się, że już nic nie stoi na przeszkodzie, aby opracowany przez ME projekt nowelizacji ustawy o OZE trafił do parlamentu, a szybkie uchwalenie nowelizacji odblokowało system aukcyjny, umożliwiając organizację kolejnych aukcji i rozpoczęcie inwestycji, których w kontekście polskiego celu OZE na rok 2020 zaczyna dramatycznie brakować.

Nic takiego jednak dotąd się nie stało. Na jakim etapie jest aktualnie projekt nowelizacji ustawy o OZE?

REKLAMA

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Energii wielokrotnie zapowiadało skierowanie nowelizacji ustawy o OZE do prac w parlamencie, co miało nastąpić początkowo w październiku, następnie w listopadzie, a później w grudniu. Urzędnicy ME weszli tym samym w buty swoich poprzedników z Ministerstwa Gospodarki, którzy kilka lat temu z kolejnych, niespełnianych zapowiedzi skierowania rządowego projektu ustawy o OZE do prac w parlamencie urządzili prawdziwy serial.

W informacji datowanej na koniec listopada 2017 r. wiceminister energii Andrzej Piotrowski zapewniał, że resort energii analizował wówczas uwagi zgłaszane przez partnerów społecznych oraz uwagi poszczególnych resortów, co miało pozwolić na skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii do dalszych prac legislacyjnych na etap Komitetu Rady Ministrów jeszcze w IV kwartale 2017 r.

Projekt ten dla Ministerstwa Energii jest kluczowym projektem. Zatem, po przyjęciu projektu przez Komitet Rady Ministrów, projekt zostanie niezwłocznie przekazany Radzie Ministrów, a po przyjęciu tego projektu przez Radę Ministrów, projekt ten zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych prowadzonych już na etapie parlamentarnym – zapewniał wiceminister Piotrowski.

Inwestorzy na rynku OZE jednak nadal czekają na informacje o skierowaniu nowelizacji systemu aukcyjnego do prac w parlamencie. Kiedy się tego doczekają?

W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl resort energii informuje, że „aktualnie przygotowywana jest w Ministerstwie Energii jednolita wersja projektu, uwzględniająca zgłoszone uwagi w trakcie konsultacji publicznych oraz w trakcie uzgodnień międzyresortowych”.

Przygotowanie nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii ma umożliwić skierowanie go do dalszych prac legislacyjnych, które będą prowadzone na etapie Komitetu Rady Ministrów.

ME w komentarzu dla portalu Gramwzielone.pl powtarza, że „projekt ten dla Ministerstwa Energii jest kluczowy” i że po przyjęciu przez Komitet Rady Ministrów zostanie niezwłocznie przekazany Radzie Ministrów. Przyjęcie przez RM umożliwi dopiero skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych prowadzonych już na etapie parlamentarnym.

Aktualnie Ministerstwo Energii szacuje, iż zakończenie prac nad tym projektem będzie możliwe w I kwartale 2018 r.

Więcej o regulacjach wpisanych do opublikowanego w czerwcu 2017 r. rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE w artykule: ME opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE. Co się zmieni?

red. gramwzielone.pl