Ile Niemcy dopłacą w przyszłym roku do OZE?

Ile Niemcy dopłacą w przyszłym roku do OZE?
Fot. Senvion

Niemiecka opłata OZE w 2019 r. wyniesie w przyszłym roku między 0,067 i 0,069 EUR/kWh. Taką prognozę przedstawił berliński think-tank Agora Energiewende. Odnawialnych źródeł energii w Niemczech cały czas przybywa. Z drugiej strony koszt wsparcia nowych instalacji systematycznie maleje, a wyższe, hurtowe ceny energii zmniejszają różnicę z cenami zagwarantowanymi producentom energii odnawialnej, co również przekłada się na niższe koszty wsparcia.

Agora Energiewende opublikował prognozę, zgodnie z którą koszty wsparcia producentów energii odnawialnej w przyszłym roku w Niemczech nie powinny wzrosnąć, co ma się przełożyć na utrzymanie opłaty OZE (EEG Umlage) na poziomie rzędu 0,067-0,069 EUR/kWh, czyli na zbliżonym poziomie trzeci rok z rzędu.

Na przyszłą stawkę opłaty EEG wpływ będzie miała m.in. coraz istotniejsza dla niemieckiej energetyki pogoda. Warunki hydrologiczne, wietrzność czy nasłonecznienie u naszych zachodnich sąsiadów wpływają już istotnie na ceny energii na giełdzie, która ma z kolei wpływ na finalną wysokość dopłat do OZE. Między innymi z tego powodu prognozowanie stawki EEG Umlage obarczone jest pewnnym ryzykiem.

REKLAMA

Tegoroczna stawka EEG Umlage wynosi 0,0679 EUR/kWh, a w ubiegłym roku kształtowała się na poziomie 0,0688 EUR/kWh. Stawkę opłaty EEG na 2018 r. operatorzy niemieckich systemów przesyłowych obliczyli, zakładając, że w tym roku potencjał OZE w Niemczech wzrośnie o ok. 8 GW, a tegoroczna produkcja zielonej energii sięgnie 204 TWh.

Trzeba podkreślić, że powyższa wartość dotyczy kosztu przenoszonego na rachunki gospodarstw domowych. Niemiecki przemysł korzysta z pewnych zniżek, co dodatkowo podnosi koszty EEG Umlage dla odbiorców domowych.

Preferencje dla niemieckich firm energochłonnych w zakresie opłaty EEG i innych opłat, z których są zwalniane, sprawiają, że finalny koszt energii dla gospodarstw domowych w Niemczech jest dwa razy wyższy niż dla przemysłu, sięgając ze wszystkimi opłatami ok. 0,3 EUR/kWh, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to ok. 0,2 EUR/kWh.

Zbudownay dotąd w Niemczech ogromny potencjał OZE przekłada się natomiast na niższe ceny energii na rynku hurtowym. W pierwszym kwartale br. średnia cena energii w hurcie wynosiła u naszych zachodnich sąsiadów 0,035 EUR/kWh, podczas gdy w naszym kraju sięgała 0,044 EUR/kWh.

Niemiecki potencjał odnawialnych źródeł energii rośnie nadal w szybkim tempie, jednak nowe elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne nie oznaczają już tak wysokich kosztów dla odbiorców energii jak uruchamiane wcześniej instalacje, które nadal korzystają z przyznanych na 20 lat preferencyjnych stawek za energię.

Kolejne instalacje OZE w Niemczech są nadal obejmowane gwarantowanymi stawkami za sprzedaż energii, ale te stawki są systematycznie redukowane, do czego przyczynia się w dużej mierze wdrożenie systemu aukcyjnego.

Agora Energiewende do powodów utrzymania się podobnego poziomu niemieckiej opłaty OZE w przyszłym roku zalicza wzrost cen energii na rynku hurtowym, co zmniejsza wymagającą pokrycia różnicę z cenami zagwarantowanymi producentom energii odnawialnej.

Drugi powód utrzymania się zbliżonego poziomu opłaty to skumulowana, sięgająca kilku miliardów euro nadwyżka na tzw. rachunku EEG, który prowadzą poszczególni operatorzy systemów przesyłowych.

REKLAMA

Agora Energiewende prognozuje ponadto wzrost opłaty OZE do ponad 0,07 EUR/kWh w roku 2020 i utrzymanie się takiego poziomu w pierwszej połowie przyszłej dekady. Później koszty wsparcia energetyki odnawialnej w Niemczech mają już tylko maleć, ponieważ zaczną wychodzić z niego uruchamiane wiele lat temu instalacje, które objęto najbardziej atrakcyjnymi taryfami.

Ostatecznie na wysokość opłaty EEG wpłyną przyszłe ceny energii na rynku hurtowym, a także dynamika inwestycji w odnawialne źródła  energii.

Ogromne inwestycje Niemiec w energetyce odnawialnej zrealizowane w ciągu ostatnich 15 lat dzisiaj przynoszą owoce. Każdego roku dostajemy więcej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, podczas gdy koszty [opłaty EEG] są już dzisiaj niemal stałe, a w ciągu kilku lat zaczną spadać – komentuje Frank Peter z Agora Energiewende.

W pierwszej połowie 2018 roku generacja energii ze źródeł odnawialnych była u naszych zachodnich sąsiadów po raz pierwszy wyższa niż produkcja z elektrowni węglowych.

Odnawialne źródła energii wyprodukowały w Niemczech 118 TWh energii elektrycznej, co jest wynikiem lepszym o 10 proc. w stosunku do generacji z OZE za pierwszą połowę ubiegłego roku.

Dzięki temu udział źródeł odnawialnych w niemieckim miksie energetycznym w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wzrósł do 36,3 proc., co oznacza, że OZE stały się najważniejszym źródłem energii w Niemczech.

Kluczowym OZE są elektrownie wiatrowe na lądzie, które w pierwszej połowie br. stanowiły 14,7 proc. niemieckiego miksu energetycznego (+2,2 pkt proc. r/r), udział fotowoltaiki wzrósł do 7,3 proc. (+0,6 p.p.), elektrowni biomasowych do 6,9 proc. (+0,2 p.p.), elektrowni wodnych do 3,3 proc. (+0,4 p.p.), a elektrowni wiatrowych na morzu do 2,9 proc. (+0,2 p.p.).

Niemiecki rząd przyjął, że do roku 2030 udział odnawialnych źródeł w krajowym miksie energii elektrycznej wzrośnie do 65 proc. 

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.