Sprzedawca rezerwowy zabezpieczy odbiorców energii

Sprzedawca rezerwowy zabezpieczy odbiorców energii
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Do przygotowanego przez Ministerstwo Energii najnowszego projektu nowelizacji Prawa energetycznego włączono zapisy dotyczące tzw. sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży realizowanej przez tzw. sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego dostawcę.

Zgodnie z propozycjami sformułowanymi przez Ministerstwo Energii w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego, sprzedaż rezerwowa obejmie zarówno energię elektryczną jak i paliwa gazowe poprzez wprowadzenie ustawowego umocowania operatora systemu dystrybucyjnego i operatora systemu przesyłowego gazowego do działania w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego.

Przewidziana w projekcie Prawa energetycznego formuła sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, zobowiązuje operatora sieci do zawarcia w imieniu odbiorcy końcowego umowy sprzedaży rezerwowej.

REKLAMA

Ponadto przewidziano dodatkowy mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdyby sprzedawca rezerwowy nie podjął sprzedaży. lub odbiorca nie posiadał z nim umowy. W takiej sytuacji sprzedaż ma realizować tzw. sprzedawca z urzędu.

Mimo że obecnie istnieje już instytucja sprzedawcy z urzędu, nie jest jasne, w jakim trybie zawierana jest umowa z tym sprzedawcą w sytuacji, gdy dochodzi do zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, a odbiorca końcowy w gospodarstwie domowym nie jest tego świadomy lub nie podejmuje odpowiednich działań w celu zapewnienia ciągłości zasilania – ocenia ME.

Związane ze sprzedażą rezerwową mechanizmy zabezpieczające dostawy energii i paliw gazowych wynikają z obowiązku nałożonego dyrektywami 2009/72/WE i 2009/73/WE.

REKLAMA

Jak informuje Ministerstwo Energii, w większości państw członkowskich UE wskazany został podmiot, na którym spoczywa obowiązek dostarczenia energii elektrycznej lub paliw gazowych do odbiorcy w przypadku zaprzestania realizowania dostaw przez dotychczasowego sprzedawcę (tzw. supplier of last resort).

ME dodaje, że zgodnie z ubiegłorocznymi zaleceniami unijnego regulatora ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), wprowadzane w państwach Unii Europejskiej rozwiązania, związane z zapewnieniem odbiorcy końcowemu dostaw w przypadku zaprzestana sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę, nie mogą prowadzić do zachęcania odbiorcy do pozostania nieaktywnymi na rynku i nie mogą być wykorzystywane do utrzymania cen regulowanych.

Proponowane zapisy w zakresie sprzedaży rezerwowej są częścią pakietu regulacji zawartych w najnowszym projekcie nowelizacji Prawa energetycznego, który w tym tygodniu Ministerstwo Energii skierowało zaledwie na kilka dni do konsultacji społecznych.

W projekcie nowelizacji Prawa energetycznego przewidziano, że przepisy dotyczące sprzedaży rezerwowej wejdą w życie pół roku po opublikowaniu tej nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o