Nowa strategia energetyczna Hiszpanii: 100 proc. energii z OZE

Nowa strategia energetyczna Hiszpanii: 100 proc. energii z OZE
Fot. Pedro Lozano, flickr cc

Hiszpański rząd chce zwiększyć udział źródeł odnawialnych w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej do 70 proc. do roku 2030, a następnie do 100 proc. do roku 2050. Takie założenia znalazły się w opublikowanej właśnie przez Madryt strategii energetycznej. Już teraz z OZE pochodzi niemal połowa konsumowanej w Hiszpanii energii elektrycznej.

W ramach przygotowanego przez rząd Pedro Sancheza projektu ustawy założono, że dojście do konsumpcji energii pochodzącej wyłącznie z ze źródeł odnawialnych będzie możliwe dzięki uruchamianiu co roku elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy 3 GW, które będą produkować energię w ramach systemu aukcyjnego. Ten potencjał coraz wyraźniej powinny jednak z czasem uzupełniać inwestycje w OZE realizowane poza rządowymi mechanizmami wsparcia. Już teraz potencjał takich projektów realizowanych w Hiszpanii jest liczony w gigawatach.

Osiągnięcie nowych, krajowych celów w zakresie energetyki odnawialnej ma umożliwić Hiszpanom zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do roku 2050 o 90 proc.

REKLAMA

Hiszpania zobowiązała się jednocześnie zakończyć wszelkie dotacje do paliw kopalnych i zakazać wszelkich nowych poszukiwań oraz szczelinowania ropy naftowej i gazu.

Ponadto nowy cel hiszpańskich władz to przejście na w pełni bezemisyjny transport do roku 2050, przy czym do 2040 r. zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, a wcześniej, już w roku 2023 wszystkie miasta z liczbą mieszkańców ponad 50 tys. muszą wyznaczyć niskoemisyjne strefy ruchu.

Strategia hiszpańskiego rządu zakłada ponadto wprowadzenie obowiązku uruchomienia punktów ładowania pojazdów elektrycznych wszędzie tam, gdzie sprzedawane są konwencjonalne paliwa.

Hiszpańskie „Energiewende”

Przyjęcie jednego z najbardziej ambitnych celów jeśli chodzi o udział OZE w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej to kolejny krok w energetycznym zwrocie Hiszpanii, który ma miejsce po przejęciu władzy przez obecny rząd Pedro Sancheza.

Wcześniej w tym roku Hiszpanie dołączyli do grupy państw UE popierających bardziej ambitny unijny cel OZE na rok 2030, a także zapowiedzieli wycofanie tzw. słonecznego podatku, który został wprowadzony przez poprzedni konserwatywny rząd Mariano Rajoya i który uderzył w hiszpańskich prosumentów.

Ponadto nowy rząd Pedro Sancheza zabrał się za restrukturyzację hiszpańskiego górnictwa, zapowiadając zamknięcie nierentownych kopalni i zabezpieczając dla regionów dotkniętych tą decyzją dodatkowych funduszy mających ograniczyć negatywne skutki wycofania się z produkcji węgla.

Do końca tego roku zamkniętych zostanie 10 kopalni, w których pracuje ponad 1,6 tys. osób. Na wsparcie odchodzących górników, rekultywację obszarów pogórniczych oraz wsparcie społeczności zostanie przeznaczone do 2023 roku 250 mln euro.

REKLAMA

Udział OZE w hiszpańskim miksie wytwarzania energii elektrycznej w pierwszej połowie 2018 roku zwiększył się do poziomu 45,8 proc., co oznacza wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. o 8,5 pkt proc.

Wśród pracujących w Hiszpanii odnawialnych źródeł energii najwięcej w pierwszej połowie br. wytworzyły elektrownie wiatrowe (27,77 TWh), co stanowiło 22,6 proc. energii elektrycznej wytworzonej ogółem i co stanowi wzrost o 10 pkt proc. w zestawieniu z danymi z I połowy ub.r.

Elektrownie wodne dołoży 20 TWh, uzyskując udział 16,9 proc., natomiast elektrownie fotowoltaiczne osiągnęły udział 3 proc., a elektrownie słoneczne typu CSP dodały 1,6 proc.

Operator hiszpańskiego systemu elektroenergetycznego Red Eléctrica de España wylicza, że udział wszystkich niskoemisyjnych technologii w miksie energii elektrycznej w Hiszpanii, wliczając elektrownie jądrowe (20,6 proc.), wyniósł w pierwszej połowie tego roku aż 67,5 proc.

Wychodząc naprzeciw planowanym inwestycjom w źródła odnawialne, Red Eléctrica de España przyjął plan inwestycyjny, który ma umożliwić przyłączenie do sieci OZE o łącznej mocy 30,5 GW.

Obecnie potencjał OZE w Hiszpanii zbliża się do 50 GW. W tym niemal połowę (23,13 GW) na koniec 2017 r. stanowiły farmy wiatrowe. Hiszpański potencjał fotowoltaiki w ub.r. wzrósł do 4,68 GW, a energetyki słonecznej CSP wyniósł 2,3 GW.

Zgodnie z obecną strategią Unii Europejskiej, udział OZE w unijnym miksie wytwarzania energii elektrycznej, w cieple i transporcie ma sięgnąć 20 proc. w roku 2020, przy czym wyznaczony dla Hiszpanii, krajowy cel na rok 2020 wynosi także 20 proc.

Zgodnie ze statystykami Eurostatu, w 2016 r. Hiszpanie osiągnęli poziom 17,3 proc. i brakowało im do osiągnięcia krajowego celu 2,7 pkt proc.

W tym roku Unia Europejska uzgodniła ponadto zwiększenie udziału OZE w unijnej konsumpcji energii w elektroenergetyce, cieple i transporcie do roku 2030 do poziomu przynajmniej 32 proc.

Nie wyznaczono odgórnie indywidualnych, krajowych celów na 2030 r., jednak takie cele powinny zostać uwzględnione w narodowych planach na rzecz energii i klimatu, których wdrażanie ma nadzorować Komisja Europejska. Pierwsze, krajowe plany mają zostać zatwierdzone do końca przyszłego roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o