Pierwsza aukcja na moc za nami. Ile zarobi na niej państwowa energetyka

Pierwsza aukcja na moc za nami. Ile zarobi na niej państwowa energetyka

Państwowe koncerny energetyczne podały wstępne szacunki wyników pierwszej w historii aukcji na moc, którą wczoraj przeprowadziły Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na nowe przychody państwowych koncernów, generowane dzięki rynkowi mocy, zrzucą się odbiorcy energii poprzez doliczoną do ich rachunków tzw. opłatę mocową.

Zorganizowana wczoraj pierwsza z trzech mających się odbyć w tym roku aukcji na moc to wynik ustawy o rynku mocy uchwalonej na przełomie 2017 i 2018 r. Jej autor, czyli Ministerstwo Energii, zapewnia, że wdrożenie kontraktów oferujących operatorom elektrowni wynagrodzenie za utrzymanie określonych zdolności do dostarczenia określonych mocy jest warunkiem utrzymanie bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego.

REKLAMA

Za to dodatkowe bezpieczeństwo odbiorcy energii będą musieli jednak zapłacić państwowym koncernom energetycznym miliardy złotych.

Największym beneficjentem kontraktów na utrzymanie w gotowości określonych mocy mają być państwowe koncerny energetyczne, do których należy większość działających w kraju konwencjonalnych elektrowni.

Wczoraj odbyła się pierwsza aukcja główna na rynku mocy, z dostawą mocy na 2021 rok, w której zapotrzebowanie odgórnie ustalono na 22 732 MW. 

Organizator tej aukcji – Polskie Sieci Elektroenergetyczne – ma podać osiągniętą cenę w ciągu trzech dni, a ostateczne wyniki aukcji ma ogłosić ma Urząd Regulacji Energetyki w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

REKLAMA

Państwowe koncerny energetyczne już podały wstępne szacunki co do cen mających obowiązywać w kontraktach mocowych zawartych w wyniku wczorajszej aukcji.

Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron zgodnie oceniły, że cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 218,56-240,40 zł/kW/rok.

PGE podała, że zabezpieczony przez nią obowiązek mocowy obejmuje potencjał 1 944 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 15 lat), nie mniej niż 2 698 MW dla jednostek modernizowanych – w tym 2 419 MW z umową mocową na 5 lat oraz 280 MW z umową mocową na 7 lat, a także 7 009 MW dla jednostek istniejących z umową mocową na 1 rok.

Energa podała, że w jej przypadku obowiązek mocowy obejmie 585 MW dla jednostek modernizowanych (z umową mocową na 5 lat), a także 392 MW dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok).

Z kolei Tauron ocenił przychody, które ma wygenerować na kontraktach mocowych. Mają one wynieść a) w 2021 r.: od 584,1 mln zł do 642,47 mln zł

b) w latach 2022-2025: od 437,26 mln zł do 540,1 mln zł rocznie

c) w latach 2026-2035: od 168,87 mln zł do 185,75 mln zł rocznie

d) w latach 2036-2037: od 1,02 mln zł do 1,12 mln zł rocznie