Dofinansowanie na unijny certyfikat dla innowacyjnych technologii

Dofinansowanie na unijny certyfikat dla innowacyjnych technologii
Fot. NFOŚiGW

Do 100 tys. zł od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą otrzymać przedsiębiorcy na pozyskanie tzw. Świadectw Weryfikacji (EV UE) dla swoich innowacyjnych technologii.

NFOŚiGW zaktualizował program priorytetowy „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce”, część 2) „Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”, wydłużając prowadzony nabór wniosków do końca 2022 r., a także zwiększając wysokość dofinansowania.

Jak informuje Fundusz, na działania związane z procedurą ETV (Enviromental Technology Verification) zwiększono możliwą do pozyskania dotację z 50 do 100 tys. zł. Jest ona podzielona na dwie kategorie wydatków dotyczących: sporządzenia dokumentacji ETV przez jednostkę weryfikującą oraz przeprowadzenia badań na potrzeby potwierdzenia efektu działań weryfikowanej technologii.

REKLAMA

Programy ETV są realizowane w takich krajach, jak np. USA, Kanada i Japonia. W Unii Europejskiej ETV, określany jako ETV UE, jest programem pilotażowym, którego zadaniem jest pomoc wytwórcom i dostawcom innowacyjnych technologii środowiskowych we wprowadzeniu ich produktów na rynek. Pilotażem ETV EU zostało objętych tylko siedem krajów Unii Europejskiej. Są to Polska, Dania, Francja, Finlandia, Czechy, Belgia i Wielka Brytania.

NFOŚIGW informuje, że firmy, które poddadzą swoje produkty weryfikacji w ramach ETV EU uzyskują niezależny dowód sprawności weryfikowanych parametrów swoich technologii, poświadczenie innowacyjnych cech technologii, a także potwierdzenie korzyści dla środowiska.

Po zakończeniu przeprowadzania procedury ETV EU dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji, które zostaje opublikowane w rejestrze zweryfikowanych technologii Komisji Europejskiej. Uzyskując ETV EU, przedsiębiorcy mają zwiększać wiarygodność deklarowanych sprawności tworzonych technologii, stając się bardziej konkurencyjnymi.

REKLAMA

Korzyści z ETV EU mogą odnosić nie tylko innowatorzy, ale i inwestorzy, twórcy prawa, a także szerokie grono obywateli. Świadectwo Weryfikacji może przekonać inwestorów lub nabywców, że mają do czynienia z rzetelnym produktem, który osiąga deklarowane sprawności. Przedsiębiorstwa i władze publiczne mogą oprzeć swoje decyzje o zakupach technologii na potwierdzonych informacjach, opartych na solidnych podstawach naukowych, dzięki czemu nabywcy mogą skutecznie dopasować technologie do swoich potrzeb. Decydenci i twórcy prawa, dzięki ETV EU, mogą korzystać z wiarygodnych informacji na temat wyników osiąganych przez nowe technologie środowiskowe.

Ułatwia to dokładniejsze określenie kierunków polityki ochrony środowiska, formułowanie opinii publicznej i bardziej opłacalne wdrażanie prawa ochrony środowiska. Społeczeństwo jako całość może skorzystać z szybszego rozpowszechniania się i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych na rynku, dzięki pobudzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy – informuje NFOŚiGW.

Do ETV kwalifikują się wszystkie technologie, które wykazują potencjał w zakresie innowacji i ochrony środowiska. W fazie pilotażowej ETV EU obejmuje trzy obszary technologiczne – oczyszczanie i monitoring wody (monitorowanie jakości wody, uzdatnianie wody pitnej i ścieków), materiały, odpady i zasoby (oddzielanie i sortowanie odpadów stałych, recykling materiałów, zagospodarowanie produktów i substancji chemicznych wycofywanych z użycia, produkty oparte na biomasie) oraz technologie energetyczne (energia odnawialna, energia z odpadów, technologie energooszczędne).

Weryfikacja nowych technologii środowiskowych jest przeprowadzana przez jednostki weryfikujące. Jednostka otrzymuje zgłoszenie od producenta, określa parametry, które mają być weryfikowane oraz konieczne do wykonania badania technologii w procesie weryfikacji, a następnie przygotowuje dokumenty końcowe. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, niezbędnych do potwierdzenia sprawności technologii, ich wykonanie zleca się akredytowanym jednostkom badawczym.

Regulamin naboru oraz szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego dotyczącego ETV opublikowano na stronie NFOŚiGW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.