Duży spadek produkcji zielonej energii. Przez współspalanie

Duży spadek produkcji zielonej energii. Przez współspalanie
MattJP, flickr cc-by-2.0

{więcej}W pierwszej połowie tego roku w Polsce wyprodukowano zaledwie 1/4 wolumenu zielonej energii wygenerowanego przez OZE w naszym kraju w całym 2012 r. 

Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku stycznia br. do połowy lipca w naszym kraju powstało ok. 3,2 TWh zielonej energii. W całym ubiegłym roku z OZE powstało natomiast 14 TWh energii. Niższa produkcja energii ze źródeł odnawialnych wynika z wstrzymania produkcji zielonej energii w technologii współspalania biomasy z węglem eksploatowanej przez koncerny energetyczne – PGE czy Tauron. W całym 2012 r. we współspalaniu wyprodukowano ok. 5,7 TWh zielonej energii, a w pierwszej połowie tego roku było to zaledwie ok. 0,2 TWh. 

REKLAMA

Niższa produkcja energii ze współspalania wynika ze spadku cen zielonych certyfikatów i nieopłacalności tego rodzaju działalności. O ile jednak przy niskiej opłacalności wynikającej z niskiej ceny certyfikatów współspalanie można szybko zredukować, o tyle inne OZE muszą w takich warunkach operować, a ich właściciele mają coraz większe problemy z rentownością i spłatą kredytów. – O ile wielkie elektrownie, rezygnując ze współspalania, po prostu nie uzyskują dodatkowych zysków, to wszystkie inne OZE muszą nadal pracować. Choć warunki są niekorzystne, trzeba minimalizować straty – „Rzeczpospolita” cytuje Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej. 

REKLAMA

„Rzeczpospolita” w artykule poświęconemu zapaści na rynku energii odnawialnej zwraca ponadto uwagę na problem kwalifikacji biomasy jako źródła zielonej energii. – Jednak według naszych informacji nawet wyjaśnienie wszystkich spornych kwestii między URE a elektrowniami spalającymi biomasę na korzyść tych ostatnich oznaczałoby tylko dodatkowe 2 TWh zielonej energii w statystykach. To nadal dawałoby niewiele ponad 5 TWh prądu z OZE, czyli do ubiegłorocznych 14 TWh bardzo dużo brakuje – czytamy w „Rzeczpospolitej”.
gramwzielone.pl