Wnioski o dofinansowanie z Czystego Powietrza na ponad 4,5 mld zł

Wnioski o dofinansowanie z Czystego Powietrza na ponad 4,5 mld zł
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zbliża się do 257 tys. Z tego w przypadku ponad 206 tys. wniosków podpisano już umowy o dofinansowanie. NFOŚiGW chce zachęcić do współpracy przy przyjmowaniu wniosków kolejne gminy, przeznaczając dla nich dodatkowe środki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał, że na dzień 4 czerwca do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłynęło w sumie 256,6 tys. wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze mającym na celu wsparcie inwestycji w wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Wartość wnioskowanego dofinansowania, które obecnie jest przyznawane wyłącznie w formie bezzwrotnych dotacji, wyniosła na dzień 4 czerwca ponad 4,525 mld zł.

REKLAMA

W tym wyłącznie w okresie od 29 maja do 4 czerwca wpłynęło 2 487 wniosków o dotacje warte w sumie 38,63 mln zł.

Do 4 czerwca podpisano 206,1 tys. umów o dofinansowanie, którego skumulowana wartość sięga 3,487 mld zł. W tym na konta beneficjentów Czystego Powietrza trafiło już 1,637 mld zł.

Beneficjentami dofinansowania w nowej, realizowanej od roku edycji programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego. Nie ma możliwości finansowania inwestycji w budynkach będących w trakcie budowy. Dofinansowanie może objąć tylko budynki, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Dotacje w programie realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska można przeznaczyć na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację projektową i audyt energetyczny.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. z Czystego Powietrza wyłączona zostanie możliwość pozyskania dotacji na montaż pieców węglowych.

Z programu można pozyskać także dotację do 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną. Więcej na ten temat w artykule: Coraz więcej wniosków o dotacje na fotowoltaikę z Czystego Powietrza.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

W pierwszej edycji programu Czyste Powietrze, realizowanej od września 2018 r. do początku 2020 r., dofinansowanie było przyznawane w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek, natomiast w drugiej edycji prowadzonej od maja 2020 r. można wnioskować wyłącznie o dotacje.

Maksymalna dotacja w przypadku beneficjentów, których dochód nie przekracza 100 tys. zł, może wynieść 30 tys. zł.

Natomiast dotacja do 37 tys. zł jest dostępna dla gospodarstw wieloosobowych, w których średnie miesięczne dochody nie przekraczają 1400 zł na osobę, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych granicą jest kwota 1960 zł.

Rząd zapowiada, że do 2029 r. na program Czyste Powietrze zostanie wydanych ponad 100 mld zł.

Aby zwiększyć liczbę przyjmowanych wniosków, wprowadzono ostatnio dodatkowe zachęty finansowe dla gmin, które zaangażują się w realizację tego programu w zakresie wstępnej obsługi wnioskodawców. 

Obecnie prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków dla gmin zainteresowanych współpracą przy realizacji Czystego Powietrza, który potrwa do połowy tego miesiąca. Na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł na uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych, podwyższoną refundację kosztów za złożone wnioski i premie dla najbardziej aktywnych gmin.

Jak wylicza NFOŚiGW, w skali całego kraju odnotowano około 850 nowych zgłoszeń, a wcześniej podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego było już ponad 1200. To oznacza, że w sumie 83 proc. gmin będzie uczestniczyć w programie. Dotychczas podpisano 1589 porozumień.

Dodatkowo w program mają zostać zaangażowane banki, które będą przyznawać kredyty na inwestycje realizowane w ramach Czystego Powietrza. Finansowanie bankowe na korzystnych warunkach ma być możliwe dzięki gwarancjom Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Do programu przystąpi na razie siedem banków: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone banki spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank i Banki Spółdzielcze SGB.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.