Program Czyste powietrze. Tak rząd chce walczyć ze smogiem

Program Czyste powietrze. Tak rząd chce walczyć ze smogiem
Premier Beata Szydło. Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, flickr cc

Podczas wczorajszego posiedzenia rząd zapoznał się z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie „działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza„, które mają składać się na rządowy program o nazwie Czyste powietrze.

Przedstawione wczoraj rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dla Rady Ministrów w sprawie poprawy jakości powietrza w ramach programu Czyste powietrze zakładają „maksymalne” przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Rząd chce, aby to rozporządzenie zostało przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postuluje w ramach programu Czyste powietrze pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych – jeszcze w I kwartale 2017 r. – po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw.

REKLAMA

KERM proponuje ponadto „priorytetyzację” środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzące „do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać maksymalny efekt zdrowotny i ekologiczny z każdej złotówki poniesionych nakładów”.

Proponuje się ponadto wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, „w taki sposób, aby minimalizować związane z tym koszty”.

Sygnalizowanym wcześniej przez Ministerstwo Energii pomysłem, który znalazł się wśród rekomendacji KERM, jest zapewnienie „istotnie” obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania, w tym przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych.

REKLAMA

Proponuje się ponadto rozwój sieci stacji pomiarowych, co powinno umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalczanie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych; włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób uwzględniający poziom generowanych zanieczyszczeń i zapewnienie środków na niezbędne koszty eksploatacji, a także wdrożenie „kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych grup społecznych przed ubóstwem energetycznym”.

Walce z tzw. niską emisją ma ponadto służyć wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych.

KERM postuluje ponadto m.in. wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin w trakcie kontroli drogowej; wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz rozważenie rozwiązań „podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego”.

Wśród postulatów dyskutowanych na dzisiejszym posiedzeniu rządu znalazło się również utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza.

KERM postuluje ponadto zapewnienie opracowania i szerokich konsultacji społecznych programu Czyste powietrze oraz wzmocnienie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad „pilnym i efektywnym” wdrożeniem tych rekomendacji oraz regularne monitorowanie postępów prac Rady Ministrów.

Wśród innych pomysłów na walkę ze smogiem zgłoszonych dzisiaj przez Ministerstwo Rozwoju, jest wprowadzenie dopłat do wymiany tanich pieców węglowych. Więcej na ten temat w artykule: Rząd zapowiada dopłaty do 80 proc. na wymianę pieców węglowych

red. gramwzielone.pl