Powstała Rada Koordynacyjna ds. Gospodarki Wodorowej

Powstała Rada Koordynacyjna ds. Gospodarki Wodorowej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Wydarzenie zainicjowało realizację postanowień Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, które zostało zawarte w październiku zeszłego roku. 

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Rada Koordynacyjna ds. Gospodarki Wodorowej została powołana w celu stworzenia warunków dla efektywnej współpracy oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacji, zarządzania, monitorowania postępów i podejmowania decyzji.

Do zadań Rady Koordynacyjnej należy w szczególności zarządzanie, koordynacja i monitorowanie działań wynikających z Porozumienia, powołanie grup roboczych zapewniających współpracę stron w zakresie celów strategicznych, a także przygotowywanie corocznych sprawozdań w zakresie wykonania postanowień Porozumienia.

REKLAMA

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powołała w skład Rady Koordynacyjnej 45 członków reprezentujących strony Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej: administrację publiczną, przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, a także jednostki otoczenia biznesu.

Na przewodniczącego Rady szefowa resortu klimatu powołała Ireneusza Zyskę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. OZE.

REKLAMA

– Mając na uwadze dynamiczną sytuację międzynarodową, naszym działaniom powinno przyświecać także przyspieszenie tempa dywersyfikacji źródeł energii i poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Jest to nie tylko polska racja stanu, ale i obowiązek moralny. Wykorzystanie technologii wodorowych umożliwi dekarbonizację energetyki, ciepłownictwa, transportu i przemysłu. Jest to również szansa dla kadr reprezentujących sektory zagrożone redukcją – mówi Ireneusz Zyska.

Podstawowym celem Porozumienia sektorowego, oprócz stworzenia warunków i podjęcia współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych, ma być maksymalizacja polskiego wkładu (local content), czyli udziału przedsiębiorców z siedzibą w Polsce lub przedsiębiorców posiadających na terenie Polski oddział lub przedstawicielstwo, rozwiązań polskiego sektora naukowego i badawczo-rozwojowego oraz polskich wdrożeń i patentów, w łańcuchu dostaw w realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej.

Obecnie stronami Porozumienia sektorowego jest 196 podmiotów reprezentujących administrację publiczną, środowisko przedsiębiorców, środowisko nauki oraz jednostki otoczenia biznesu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.