REKLAMA
 
REKLAMA

Wodorowy projekt z udziałem Polski dostał 6,9 mld euro

Wodorowy projekt z udziałem Polski dostał 6,9 mld euro
Fot. Pixabay - Jojo Hasilla

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną w wysokości 6,9 mld euro na wspólny projekt siedmiu państw członkowskich, w tym Polski. Środki te mają zostać przeznaczone na projekty infrastrukturalne mające na celu zwiększenie dostaw wodoru ze źródeł odnawialnych.

Założeniem projektu jest zwiększenie podaży wodoru odnawialnego, co pozwoli zmniejszyć zależność od gazu ziemnego i pomoże osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu, planu REPowerEU oraz unijnej strategii w zakresie wodoru. Komisja Europejska chce bowiem, aby do 2030 r. na terenie Unii Europejskiej powstawało przynajmniej 10 mln ton czystego wodoru, a taka sama ilość zielonego H2 ma być importowana do UE.

Projekt IPCEI  (Important Projects of Common European Interest) Hy2Infra wspólnie przygotowało i zgłosiło siedem państw członkowskich. Poza Polską na tej liście znalazły się: Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia i Słowacja.

REKLAMA

Wodorowy projekt Polenergii

Jak wynika z tabeli opublikowanej przez Komisję Europejską, w Polsce beneficjentem zatwierdzonej pomocy jest Polenergia. Realizuje ona projekt H2Silesia o wartości ponad 218 mln euro. W ramach H2Silesia powstanie instalacja do produkcji odnawialnego wodoru o mocy 105 MW na potrzeby przemysłu ciężkiego i transportu zeroemisyjnego. Jej moc produkcyjna osiągnie około 13 tys. ton wodoru rocznie. Inwestycja zlokalizowana będzie na Górnym Śląsku.

 

Fot. Komisja Europejska

Jak powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej i komisarz ds. konkurencji, łańcuch dostaw odnawialnego wodoru w Europie jest wciąż jest w początkowej fazie rozwoju. Projekt Hy2Infra pozwoli położyć podwaliny pod rozwój zintegrowanej i otwartej sieci dla tego paliwa. W ramach projektu w kilku państwach członkowskich powstaną regionalne klastry infrastruktury. To przygotuje grunt pod przyszłe połączenia międzysystemowe w całej Europie i wesprze rozwój rynku dostaw wodoru ze źródeł odnawialnych.

Działania te są zgodne z europejską strategią wodorową i stanowią krok w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, do czego Unia Europejska dąży w perspektywie 2050 r.

Sukces wdrożenia odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru zależy od połączenia wszystkich elementów układanki. Podaż musi spotkać się z popytem. Na pobudzenie tego łańcucha wartości przeznaczone zostanie łącznie ponad 12 mld euro ze środków publicznych i prywatnych. Zapewni to sektorom przemysłu więcej możliwości dekarbonizacji ich działalności przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności i pobudzeniu tworzenia miejsc pracy – dodał komisarz Thierry Breton.

33 projekty wodorowe w 7 krajach

Analizując proponowany projekt IPCEI, Komisja Europejska uznała, że wiąże się on ze znacznym ryzykiem finansowym, dlatego konieczne jest wsparcie ze środków publicznych. Stworzy to zachęty dla przedsiębiorstw planujących przeprowadzenie inwestycji.

REKLAMA

Kwota sięgająca 6,9 mld euro w ramach finansowania publicznego pozwoli odblokować prywatne inwestycje rzędu 5,4 mld euro. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia IPCEI w 33 projektach wezmą udział 32 przedsiębiorstwa prowadzące działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Uczestnicy projektu będą ściśle współpracować ze sobą, a także z partnerami zewnętrznymi. Wśród nich znajdą się operatorzy systemów przesyłowych, potencjalni odbiorcy, uczelnie, organizacje badawcze, a także dostawcy sprzętu w całej Europie.

Projekt IPCEI Hy2Infra obejmie szeroki zakres łańcucha wartości gospodarki wodorowej, a wsparcie przeznaczone zostanie na:

  • uruchomienie elektrolizerów o dużej mocy (sięgającej 3,2 GW) wytwarzających wodór odnawialny,
  • uruchomienie nowych i zaadaptowanych rurociągów do transmisji i dystrybucji wodoru (o długości około 2,7 tys. km),
  • uruchomienie wielkoskalowych instalacji magazynowania wodoru (o potencjale co najmniej 370 GWh),
  • zbudowanie terminali obsługi i infrastruktury portowej przeznaczonej dla ciekłych organicznych nośników wodoru (LOHC) pozwalającej na obsługę 6 tys. ton wodoru rocznie.

Trzy projekty wodorowe IPCEI

Projekt IPCEI Hy2Infra to trzecie przedsięwzięcie dotyczące zwiększenia dostaw wodoru, które jest uzupełnieniem pierwszego i drugiego projektu IPCEI w obszarze gospodarki wodorowej.

W lipcu 2022 r. Komisja zatwierdziła projekt IPCEI Hy2Tech, który koncentruje się na rozwoju technologii wodorowych dla użytkowników końcowych. Ten projekt wspólnie przygotowało i zgłosiło 15 państw członkowskich: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja i Włochy.

Z kolei projekt IPCEI Hy2Use zatwierdzony we  wrześniu 2022 r. skupia się na zastosowaniach wodoru w sektorze przemysłowym. Projekt  ten został wspólnie opracowany i zgłoszony przez 13 państw członkowskich: Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Polskę, Portugalię, Słowację, Szwecję i Włochy.

Projekt Hy2Infra wiąże się z inwestycjami w obszarze infrastruktury, które nie są objęte zakresem pierwszych dwóch projektów IPCEI.

W najbliższych latach spodziewane jest zakończenie kilku projektów realizowanych ramach IPCEI Hy2Infra. Uruchomienie wielkoskalowych elektrolizerów planowane jest na lata 2026-2028, a rurociągów – na lata 2027-2029. Całkowite zakończenie projektów zaplanowano na 2029 r., przy czym terminy te są różne dla różnych projektów i firm.

Katarzyna Poprawska-Borowiec

katarzyna.borowiec@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Serio …. Z udziałem Polski? Widać kto tu się w swoją strategie wpisał i dostał pomoc.Reszta pewnie po to bysiebylo z kim dogadać jak trzeba będzie papiery pod infrastrukturę robic.

21 na 28 dofinasowań dla niemieckiej gospodarki XD to się nazywa równość haha

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA