Ustawa o biogazowniach rolniczych z poparciem całego Sejmu

Ustawa o biogazowniach rolniczych z poparciem całego Sejmu
Agentur fur Erneuerbare Energien e.V.

Sejm przyjął ustawę, która ma ułatwić budowę biogazowni rolniczych. Zagłosowali za nią wszyscy posłowie uczestniczący w piątkowym posiedzeniu.

W piątek Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Za jej przyjęciem było 449 posłów, czyli wszyscy obecni na głosowaniu.

Ustawa przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) ma wprowadzić ułatwienia dla inwestorów budujących biogazownie rolnicze. Uwzględniono przy tym szereg kryteriów, których spełnienie będzie niezbędne, aby można było skorzystać z preferencji przewidzianych przez nowe prawo.

REKLAMA

Uproszczony proces inwestycyjny

Nowe przepisy mają wprowadzić ułatwienia w procesie inwestycyjnym. Dotyczyć będą m.in. terminów na wydanie decyzji, trybu postępowania, lokalizacji inwestycji na podstawie przepisów o planowaniu przestrzennym czy kwalifikacji gruntów zajętych pod biogazownię rolniczą w gospodarstwie rolnym.

Ustawa przygotowana przez MRiRW zakłada ułatwienia w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału biomasy do produkcji energii. Mają one wynikać z określenia – w drodze rozporządzenia – listy bezpiecznych substratów, które mogą być wykorzystywane w biogazowni rolniczej bez konieczności przeprowadzania procedury administracyjnej przed marszałkiem województwa w zakresie uznania ich za produkt uboczny.

Produkt pofermentacyjny bez formalności

Resort rolnictwa zaproponował ponadto ułatwienia we wprowadzaniu do obrotu produktu pofermentacyjnego. Chce umożliwić jego bezpośrednie rolnicze wykorzystanie bez dodatkowych formalności, jeśli produkt taki zostanie wytworzony z surowców pochodzących z gospodarstw rolnych lub z pozostałych surowców, których lista zostanie określona w rozporządzeniu (pod warunkiem spełnienia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń).

W ustawie przewidziano możliwość skorzystania z ułatwień przewidzianych w projekcie ustawy przez spółdzielnie energetyczne. Z drugiej strony wprowadzono szereg warunków, które mogą wykluczyć część inwestycji z przewidzianych ułatwień.

Ograniczenia

Przygotowana ustawa może nie objąć wszystkich inwestycji dotyczących biogazowni rolniczych. Jej autorzy podkreślają, że ustawa ma się przysłużyć rozwojowi gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

REKLAMA

Z tego względu zaproponowano ograniczenia dotyczące m.in.: wykorzystania wyłącznie substratów uwzględnionych w planowanym rozporządzeniu i mających lokalne pochodzenie, maksymalnej powierzchni zajętej przez biogazownię (do 1 ha) i mocy biogazowni (nie więcej niż 3,5 MWe i 10,5 MWt),

Wprowadzono też warunek maksymalnej produkcji biogazu rolniczego na poziomie 14 mln m3 oraz wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego – maks. 8,4 mln m3.

Powyższe ograniczenia mają wynikać z przeciętnego zapotrzebowania gminy wiejskiej na energię lub ciepło.

Przyjęto ponadto, że biogazownia objęta preferencjami wynikającymi z nowego prawa musi być zlokalizowana na nieruchomości należącej do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym.

Nadal mało biogazowni

Według aktualnego rejestru wytwórców biogazu rolniczego, którego prowadzeniem zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, obecnie w Polsce znajdą się 152 biogazownie rolnicze. Ich łączna moc wynosi 146,34 MW, a zadeklarowana przez wytwórców zdolność produkcji biogazu to 600 mln m3 rocznie.

Tymczasem według MRiRW krajowe możliwości wytwarzania biogazu wynoszą około 7,8 mld m3. Resort zakłada, że w naszym kraju mogłyby działać biogazownie rolnicze o mocy wynoszącej nawet 2 GW.

Korekta: Liczba biogazowni w rejestrze KOWR została poprawiona na 152.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.