KAWKA. 280 mln zł na poprawę jakości powietrza w polskich miastach

KAWKA. 280 mln zł na poprawę jakości powietrza w polskich miastach
Yannick_Bammert, flickr cc-by-2.0

{więcej}Nawet 280 mln zł przeznaczy Ministerstwo Gospodarki na drugą edycję programu KAWKA. Program ma na celu poprawę jakości powietrza w polskich miastach. Dofinansowane zostaną m.in. inwestycje związane z wymianą starych pieców na nowe bardziej ekologiczne i energooszczędne, czy termomodernizacje budynków wielorodzinnych.

– Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w miastach są lokalne źródła ciepła (w tym domowe piece) oraz transport miejski. Celem KAWKI jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Dlatego w ramach programu, na obszarach gdzie są przekroczone dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza i są opracowane programy ochrony powietrza, mogą być dofinansowane m.in. takie przedsięwzięcia, jak: podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana starych pieców na bardziej ekologiczne oraz dodatkowo termomodernizacja budynków wielorodzinnych – wyjaśnia Ministerstwo Środowiska (za wnp.pl).

Dofinansowanie mogą uzyskać również projekty, które przyczynią się zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu, czyli m.in. polegające na wdrażaniu systemów zarządzania ruchem, czy budowie stacji zasilania taboru miejskiego gazem czy energią elektryczną.

REKLAMA

O dofinansowanie inwestycji w ramach KAWKA mogą ubiegać się miasta powyżej 10 tys. mieszkańców oraz uzdrowiska, na obszarze których odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza (pył PM 10 i benzo(a)piren).

REKLAMA

Wnioski należy składać do właściwych terytorialnie Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które wdrażają program w danym województwie. One z kolei, na podstawie zebranych zgłoszeń, w ramach ogłaszanych przez siebie konkursów występują o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

– Już pierwszy nabór do KAWKI pokazał, że program jest potrzebny i cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Teraz dostępna jest kolejna pula środków do wykorzystania. Zachęcam do aplikowania. Środki te to konkretna pomoc finansowa dla samorządów i obywateli na poprawę tak ważnego obszaru, czyli powietrza którym oddychamy – powiedział Marcin Korolec, wiceminister środowiska (za wnp.pl).

W sierpniu 2013 roku zakończył się pierwszy nabór wniosków do KAWKI. Środki otrzymały wówczas wszystkie WFOŚiGW, które o nie aplikowały (11 Funduszy). Łącznie otrzymały one ponad 121 mln zł (całe wnioskowane kwoty). 

gramwzielone.pl