Ulga termomodernizacyjna także na instalację PV na przydomowym gruncie

Ulga termomodernizacyjna także na instalację PV na przydomowym gruncie
Tauron

Czy inwestorowi, który chce zainstalować system fotowoltaiczny mający produkować energię na potrzeby budynku mieszkalnego, przysługuje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w sytuacji, gdy instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana nie na dachu tego budynku, ale na przydomowym gruncie? Interpretacja takiego przypadku, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, pojawiła się na stronach Ministerstwa Finansów.

Z obowiązującej od początku tego roku ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

REKLAMA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem – w tym uwzględnia się wydatki związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych wraz z osprzętem.

Ponadto zastosowania ulgi nie wyklucza udział w programie „Czyste powietrze” – co wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów – przy czym odliczeniu mają nie podlegać „wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej”.

Natomiast z zastosowaniem ulgi w zakresie wydatków sfinansowanych z pożyczki z „Czystego powietrza” nie powinno być problemu. Więcej na ten temat w artykule: Czy można połączyć pożyczkę z „Czystego powietrza” i ulgę termomodernizacyjną?

Również fotowoltaika na gruncie

REKLAMA

Teraz na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja na temat możliwości objęcia ulgą termomodernizacyjną domowej instalacji fotowoltaicznej stawianej na przydomowym gruncie, która zostanie podłączona do domowej instalacji elektrycznej i będzie służyć do zasilania budynku mieszkalnego.

Autorzy interpretacji opublikowanej na stronach Ministerstwa Finansów wskazują, że w myśl art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przy tym wydający interpretację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomina, że zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedsięwzięcia termomodernizacyjne to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest m.in. „całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji”.

Ponadto w interpretacji podkreśla się, że katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wśród nich wymienia się m.in. wydatki na „nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, a także montaż instalacji fotowoltaicznej”.

Wcześniej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dla podobnej sytuacji, w której instalacja fotowoltaiczna zasilająca budynek mieszkalny ma znajdować się nie na przydomowym gruncie, ale na budynku garażowym. W interpretacji stwierdzono, że również w takim przypadku inwestor może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.