Odpowiedni inwerter podstawą działania instalacji fotowoltaicznej

Odpowiedni inwerter podstawą działania instalacji fotowoltaicznej

Zmieniające się rozmiary ogniw fotowoltaicznych, konieczność dostosowania się do odpowiednich przepisów, czy rozwój technologii, sprawiają, że planując montaż fotowoltaiki trzeba szczególnie przemyśleć wybór inwertera. Jakie parametry są istotne? Które produkty dostępne na rynku warte są uwagi? Które z nich zapewnią stabilną i bezpieczną pracę?

Przy doborze falownika do instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić uwagę na odpowiedni zakres parametrów wejściowych urządzenia. Jest to kluczowa kwestia, ponieważ właściwy dobór zapewnia optymalną pracę falownika w szerokim zakresie zmieniających się mocy modułów fotowoltaicznych.

Parametrami, jakie trzeba uwzględnić są: moc, napięcie i prąd. Tym razem skupimy się na wysokich prądach wejściowych w falownikach SOFAR SOLAR, które są odpowiedzią na rosnące rozmiary ogniw PV. Inwertery tej marki zdobyły dużą popularność, oferują dobrą wydajność i stabilność działania. Szeroki wybór falowników SOFAR SOLAR znajduje się w ofercie Corab, a olsztyńska firma jest w stanie zaproponować rozsądnie skrojone ceny tych urządzeń.

REKLAMA

Rosnące moce modułów PV

Rynek fotowoltaiczny w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Moc fotowoltaiki w Polsce w ciągu zaledwie półtora roku wzrosła z poziomu 1,3 GW do poziomu 5,2 GW zainstalowanej mocy. Nawet w ciągu tak krótkiego okresu możemy zaobserwować ważne zmiany na rynku komponentów, z których składają się instalacje fotowoltaiczne.

Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami trendu wśród producentów modułów PV polegającego na wykorzystywaniu do produkcji paneli coraz większych ogniw. Obecnie popularność zyskują ogniwa 210 x 210 mm, a jeszcze do niedawna najpopularniejsze były ogniwa o rozmiarze 166 x 166 mm. Przekłada się to na znacznie wyższe moce sprzedawanych modułów PV. Możemy zauważyć, że do niedawna średnią mocą modułów dostępnych na rynku było 330 W. Obecnie powszechnie dostępne są moduły o mocy nawet 500 W.

Odpowiedź producentów falowników na większą moc modułów PV

Wzrost mocy modułu wiąże się ze wzrostem prądu zwarcia oraz natężenia prądu w punkcie mocy maksymalnej. Jeszcze niedawno wartości prądów wejściowych znajdowały się na poziomie 9-10 A. Obecnie często są to wartości nawet na poziomie 13 A. Odpowiedzią na to zjawisko są wyższe wartości maksymalnych prądów MPPt oraz maksymalnych prądów zwarciowych na MPPt inwerterów PV.

Prądy wejściowe – jak przeprowadzić prawidłowy dobór falownika do modułów PV

Przy doborze łańcuchów modułów fotowoltaicznych do falownika należy założyć możliwość wzrostu prądu zwarcia o 25% ponad wartość z karty katalogowej modułu wyznaczonej w warunkach STC (jest to warunek bezpieczeństwa). Podczas doboru falownika pod kątem prądów wejściowych należy zwrócić uwagę na 4 parametry (2 parametry z karty katalogowej falownika oraz 2 z karty katalogowej modułu).

REKLAMA

W przypadku modułu są to:

  • ISC STC – prąd zwarcia w warunkach STC,
  • Impp STC – natężenie prądu w punkcie mocy maksymalnej w warunkach STC.

Natomiast odnośnie falownika interesują nas parametry takie jak:

  • Ifmax – maksymalny prąd zwarcia dla każdego MPPt,
  • Ifrob – maksymalny prąd roboczy dla każdego MPPt (maksymalny prąd wejściowy).

Dobór modułów do falownika

Sprawdźmy zatem, czy inwerter SOFAR 11KTLX-G3 nadaje się do podłączenia modułów RISEN RSM150-8-505M o mocy 505 W. Poniższa procedura służy do doboru falownika charakteryzującego się odpowiednimi wartościami prądów wejściowych oraz do określenia maksymalnej liczby modułów PV łączonych równolegle.

– analizowany falownik jest w stanie obsłużyć dwa łańcuchy modułów RISEN 500 W.

W przypadku innego falownika np. SOFAR 24 KTLX-G3 Ifmax oraz Ifrob są na poziomie odpowiednio 36 A i 26 A. W tym konkretnym falowniku istnieje możliwość podłączenia dwóch łańcuchów do jednego MPPt.

Szybki wzrost rozmiaru ogniw PV stosowanych w modułach przyczynił się do tego, że na rynku mogą funkcjonować jeszcze falowniki, które nie są w stanie obsłużyć nawet jednego łańcucha modułów PV. Taka sytuacja zachodzi, gdy maksymalna wartość prądu zwarcia falownika jest mniejsza niż maksymalna wartość prądu zwarcia łańcucha modułów PV.

Ofertę falowników SOFAR SOLAR można znaleźć na www.corab.pl


artykuł sponsorowany