Ogniwo fotowoltaiczne DAS Solar typu n ustanawia nowy rekord świata

Ogniwo fotowoltaiczne DAS Solar typu n ustanawia nowy rekord świata

Firma DAS Solar otrzymała najnowszy raport certyfikacyjny z centrum badań jakości systemów fotowoltaicznych i wiatrowych w Instytucie Inżynierii Elektrycznej Chińskiej Akademii Nauk. Będące przedmiotem badań ogniwo fotowoltaiczne wykonano w oparciu o samodzielnie opracowaną przez DAS Solar technologię TOPCon3.0 plus.

Wydajność skierowanego do badań ogniwa fotowoltaicznego TOPCon typu N o rozmiarze M10 (powierzchnia 333,05 cm2) osiągnęła wartość szczytową 26,24%, a napięcie obwodu otwartego Voc wyniosło aż 730 mV (333,05 cm²). Jednocześnie napięcie obwodu otwartego ustanowiło nowy rekord świata w najwyższym Voc ogniw TOPCon.

Dr Song Dengyuan – dyrektor ds. technologii w firmie DAS Solar, ekspert krajowego kluczowego programu badawczo-rozwojowego Chin w zakresie energii odnawialnej i technologii wodorowej oraz prezes chińskiego komitetu ds. standardów i technologii SEMI – stwierdził, że najwyższe odnotowane napięcie w obwodzie otwartym dla ogniwa TOPCon typu N z dwustronną metalową strukturą elektrody wyniosło 724,9 mV, co potwierdził Instytut Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej w Niemczech.

 

Ogniwo fotowoltaiczne DAS Solar typu n charakterystyka pracy
Charakterystyka pracy ogniwa fotowoltaicznego typu n. Źródło: DAS Solar.

Rekordowe napięcie obwodu otwartego

Osiągnięcie napięcia jałowego na poziomie 730mV dla ogniw TOPCon firmy DAS Solar oznacza znaczący przełom w rozwoju technologii pasywacji, która ma ogromne znaczenie dla ciągłego doskonalenia wydajności ogniw TOPCon.

DAS Solar skupił się na badaniach i uprzemysłowieniu technologii TOPCon typu N. Ogniwo TOPCon 3.0 Puls, które zostało certyfikowane przez niezależny podmiot, jest oparte na samodzielnie opracowanej przez firmę technologii i-SE, technologii ultracienkiego krzemu polikrystalicznego oraz technologii mikrodomieszkowanej ut-PolySi.

Nowy rodzaj technologii pasywacji warstwy emitera

Ponadto firma DAS Solar z powodzeniem opracowała nowy rodzaj technologii pasywacji powierzchni warstwy emitera, o nazwie mt-Pass, która unowocześnia technologię typu N do TOPCon3.0 plus. Technologia mt-Pass znacznie zmniejsza prąd rekombinacji emitera, co zbliża efekt pasywacji do spodniej technologii pasywacji SiO2/PolySi. Symulacja komputerowego modelu teoretycznego firmy DAS Solar wskazuje, że tego typu struktura ogniwa może osiągnąć napięcie w obwodzie otwartym ponad 736mV, a sprawność ogniwa może sięgać ponad 27%.

Napięcie obwodu otwartego certyfikowanego ogniwa wynosi 730 mV, a efektywność osiągnęła 26,24%, co pokazuje, że struktura ogniw TOPCon3.0 plus firmy DAS Solar jest najbardziej zaawansowana i może być produkowana masowo przy niskich kosztach.

Obecnie trwają prace nad TOPCon 4.0 – technologią DAS Solar opartą na materiałach o wysokiej selektywności nośników i nowatorskiej architekturze ogniwa. Uważa się, że ta technologia będzie stale poprawiać wydajność ogniw.

 

artykuł sponsorowany