Wyraźny spadek ceny energii od prosumentów objętych net-billingiem

Wyraźny spadek ceny energii od prosumentów objętych net-billingiem
Tauron

W pierwszym miesiącu tego roku wyraźnie wzrosła cena energii będąca podstawą rozliczeń prosumentów korzystających z net-billingu. W lutym kolejnego wzrostu nie było. Cena energii w net-billingu znowu spadła – i to aż o ponad 100 zł/MWh.

Ceny energii elektrycznej na polskim rynku hurtowym wyraźnie spadają. Przekłada się to na mniejszą średnią rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej, która jest podstawą rozliczeń prosumentów objętych net-billingiem – tzw. cenę RCEm, co miesiąc publikowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Zeszły rok w systemie net-billingu stał pod znakiem kolejnych spadków wartości energii, która jest przekazywana do sieci przez prosumentów. Efektem tych spadków była rekordowo niska cena energii produkowanej przez prosumentów, którą PSE odnotowało w grudniu 2023 r. Wyniosła ona wówczas 304,63 zł/MWh i była znacznie niższa od cen notowanych jeszcze w 2022 r. W sierpniu 2022 r. – w szczycie kryzysu energetycznego w Europie – cena RCEm wyniosła nawet 1017,27 zł/MWh.

REKLAMA

W ostatnich miesiącach sytuacja na rynku energii wyraźnie się stabilizuje, a to przekłada się na spadek cen energii w transakcjach zawieranych za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. To z kolei wpływa na spadek ceny RCEm istotnej dla prosumentów korzystających z net-billingu.

Cena energii w net-billingu znowu w dół

Notowany ostatnio trend spadkowy został przerwany w styczniu 2024 r. Średnia cena energii RCEm za pierwszy miesiąc tego roku wzrosła z 304,63 zł/MWh w grudniu 2023 r. aż do 437,02 zł/MWh w styczniu. W kolejnym miesiącu nie było jednak kontynuacji trendu wzrostowego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały właśnie, że średnia cena energii RCEm za luty 2024 r. wyniosła 324,35 zł/MWh, a więc okazała się niższa o 112,77 zł/MWh w stosunku do ceny z wcześniejszego miesiąca.

Dotychczas opublikowane przez PSE rynkowe miesięczne ceny energii RCEm – od czerwca 2022 r. – były następujące (z uwzględnieniem ostatnich korekt PSE):

 • czerwiec 2022 – 656,04 zł/MWh
 • lipiec 2022 – 796,27 zł/MWh
 • sierpień 2022 – 1017,27 zł/MWh
 • wrzesień 2022 – 710,03 zł/MWh
 • październik 2022 – 575,48 zł/MWh
 • listopad 2022 – 701,67 zł/MWh
 • grudzień 2022 – 723,49 zł/MWh
 • styczeń 2023 – 594,59 zł/MWh
 • luty 2023 – 668,51 zł/MWh
 • marzec 2023 – 508,90 zł/MWh
 • kwiecień 2023 – 505,44 zł/MWh
 • maj 2023 – 380,42 zł/MWh
 • czerwiec 2023 – 453,88 zł/MWh
 • lipiec 2023 – 440,38 zł/MWh
 • sierpień 2023 – 412,33 zł/MWh
 • wrzesień 2023 – 404,82 zł/MWh
 • październik 2023 – 329,25 zł/MWh
 • listopad 2023 – 378,97 zł/MWh (PSE właśnie skorygowało tę cenę, zmniejszając ją w stosunku do wcześniej obowiązującej ceny 378,97 zł/MWh)
 • grudzień 2023 – 304,63 zł/MWh
 • styczeń 2024 – 437,02 zł/MWh
 • luty 2024 – 324,25 zł/MWh.

 

ceny energii od prosumentów w net-billingu
Średnie miesięczne ceny energii od prosumentów w net-billingu w okresie czerwiec 2022 – luty 2024 (zł/MWh). Opracowanie Gramwzielone.pl na podstawie danych PSE

 

REKLAMA

Ministerstwo zapowiada zmiany w net-billingu

Net-billing jest systemem obowiązującym prosumentów, którzy zgłosili przyłączenie swoich mikroinstalacji do sieci po 31 marca 2022 r. Nadal korzysta z niego mniejsza grupa właścicieli domowych mikroinstalacji. Większość z ponad 1,38 mln polskich prosumentów wciąż rozlicza się we wprowadzonym wcześniej systemie opustów, w którym stosowane jest rozliczenie ilościowe energii przekazywanej do sieci i z niej pobieranej (w stosunku 1:07 lub 1:0,8 w zależności od mocy instalacji). Co więcej – system opustów uwzględnia pomniejszanie nie tylko wartości pobranej energii, ale także zmiennych kosztów dystrybucji, czego nie ma w net-billingu.

Jak pokazuje dotychczasowa historia net-billingu, prosumenci korzystający z tego systemu muszą się liczyć z dużymi wahaniami wartości energii przyjmowanej do wyceny energii przekazywanej przez nich do sieci. Ryzyko zmienności cen energii w net-billingu jeszcze wzrośnie wraz z przejściem z ceny miesięcznej na ceny godzinowe, co zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE powinno nastąpić już w połowie tego roku.
.

.
W świetle ostatnich informacji płynących z Ministerstwa Klimatu i Środowiska możemy jednak spodziewać się zmiany zasad net-billingu. Ministerstwo sygnalizuje, że będzie chciało zapewnić prosumentom większą stabilność rozliczeń. Resort klimatu na razie nie zdradza założeń przygotowywanych zmian, przy czym w przedwyborczych zapowiedziach partii tworzących rząd pojawiał się pomysł wprowadzenia minimalnej wartości, poniżej której nie będzie mogła spaść cena energii w net-billingu.

Rządowe propozycje zmian w systemie net-billingu powinniśmy poznać wraz z publikacją projektu nowelizacji ustawy o OZE, nad którym obecnie ma pracować Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.