IRENA: rynek recyklingu modułów PV będzie warty 15 mld dol.

IRENA: rynek recyklingu modułów PV będzie warty 15 mld dol.
Fot. PV Cycle

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency IRENA) szacuje, że wraz z dynamicznym rozwojem potencjału fotowoltaiki na świecie znacznie wzrośnie wartość rynku, który zajmie się recyklingiem zużytego sprzętu PV.

Producenci modułów fotowoltaicznych zakładają ich żywotność na ok. 25-30 lat. Po tym czasie zużyte moduły trzeba będzie zutylizować. Do tego dochodzą moduły, które z powodu wad czy uszkodzeń będzie trzeba wymienić wcześniej.

Jak wskazuje IRENA w najnowszym raporcie pt. End-of-Life Management: Solar Photovoltaic Panels, to tworzy okazje biznesowe dla rynku recyklingu modułów fotowoltaicznych, którego wartość – zdaniem IRENA – w 2050 roku przekroczy 15 mld dolarów.

REKLAMA

Po zużyciu modułów, czyli jak ocenia IRENA po około 30 latach, mogą one stać się źródłem surowców i wartościowych komponentów.

IRENA prognozuje, że w efekcie wymiany instalacji fotowoltaicznych, które powstają obecnie, w perspektywie połowy XXI wieku powstanie rynek surowców wtórnych, głównie szkła, szacowany na 78 mln ton do roku 2050, a jeśli te surowce podlegały by pełnemu recyklingowi, dałoby to rynek warty ponad 15 mld dolarów. Z takiego wolumenu materiałów po recyklingu można by ponadto – zdaniem IRENA – wyprodukować około 2 mld nowych modułów fotowoltaicznych.

IRENA ocenia, że globalny potencjał fotowoltaiki sięgnął na koniec 2015 roku 222 GW i powinien wzrosnąć do roku 2050 aż do poziomu 4500 GW.

REKLAMA

Jednocześnie aby wykorzystać potencjał recyklingu zużytych modułów fotowoltaicznych, zdaniem IRENA potrzebne jest rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, procedur i standardów recyklingu.

IRENA zauważa, że póki co w większości krajów zużyte moduły fotowoltaiczne są klasyfikowane jako „general waste”, jednak w Unii Europejskiej już zaadaptowano regulacje traktujące w sposób szczególny recykling zużytego sprzętu PV. Zgodnie z unijnym prawem, producenci modułów fotowoltaicznych instalowanych w UE muszą pokryć koszty ich zbiórki i recyklingu.

Prognoza wolumenu zużytych modułów fotowoltaicznych na największych rynkach PV na świecie w roku 2050 (za IRENA, End-of-Life Management: Solar Photovoltaic Panels, 2016).

Link do raportu IRENA pt. End-of-Life Management: Solar Photovoltaic Panels

gramwzielone.pl