Czy prosumenci zapłacą VAT od opustu?

Czy prosumenci zapłacą VAT od opustu?
Yingli Green press

W połowie ubiegłego miesiąca weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która oznacza, że wprowadzanie i pobór energii przez prosumentów z sieci w ramach systemu tzw. opustów nie jest już wyłączone z katalogu czynności opodatkowanych VAT. Czy na skutek tej zmiany rozliczenie energii pobieranej z sieci i podlegającej opustowi powinno podlegać VAT?

Po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, co nastąpiło w połowie ubiegłego miesiąca, czynność wprowadzania i poboru energii z sieci przez prosumentów działających w systemie opustów nie jest już wyłączona z katalogu czynności opodatkowanych VAT, co oznacza,  że co do zasady podlega temu podatkowi.

Niemniej  jednak prosumenci, u których wartość rocznej sprzedaży będzie niższa niż 200 tys. zł netto, będą mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, stosownie do przepisów ustawy o VAT.

REKLAMA

Kancelaria podatkowa Advicero Tax zaznacza, że dla celów ustalenia, czy limit 200 tys. zł został przekroczony, należy brać pod uwagę całą sprzedaż dokonywaną przez daną osobę, a nie jedynie sprzedaż z tytułu wprowadzania i poboru energii.

Z powyższego zwolnienia można dobrowolnie zrezygnować, co może mieć swoje plusy i minusy. Więcej na ten temat w artykule: Co zmiany w zakresie VAT oznaczają dla prosumentów?

Jak w kontekście objęcia podatkiem VAT będzie traktowany prosument, któremu dzięki wprowadzonej do sieci nadwyżki energii przysługuje do wykorzystania opust? Czy będzie musiał zapłacić VAT od energii pobranej i rozliczonej w ramach opustu – w tym od podlegającej opustowi ilości energii oraz składnika zmiennego dystrybucji?

REKLAMA

Jak wyjaśnia Marcin Baj z kancelarii podatkowej Advicero Tax, co do zasady pobór energii przez prosumenta od operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) powinien być traktowany jako dostawa towarów dokonywana przez OSD i opodatkowana VAT. Bowiem stosownie do przepisów ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów – w tym wszelkich postaci energii.

Niemniej jednak, zgodnie z ustawą o VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot – m.in. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży. Jeżeli opustu dokonano natomiast już po sprzedaży, podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen – tłumaczy Marcin Baj z kancelarii Advicero Tax.

W naszej ocenie, nawet jeżeli uznać, że pobranie energii przez prosumenta powinno co do zasady wchodzić w zakres VAT, to wydaje się, że w przedstawionej sytuacji VAT w praktyce nie wystąpi, gdyż kwota podstawy opodatkowania jest redukowana przez opust – dodaje.

Ekspert z kancelarii podatkowej Advicero Tax podkreśla jednak, że nie istnieje jeszcze ugruntowana praktyka w przedmiotowej kwestii. – Nie natrafiliśmy na żadne interpretacje dotyczące analogicznej sytuacji. Nie można więc wykluczyć, że organy podatkowe przyjmą sposób postępowania odmienny od powyżej przedstawionego – zaznacza.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o