List do premiera w sprawie zasad lokowania farm wiatrowych

List do premiera w sprawie zasad lokowania farm wiatrowych
REpower press
{więcej}Poniżej prezentujemy list, który do premiera wystosował Leszek Kuliński w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO) i w którym wzywa do odrzucenia regulacji mających na celu wprowadzenie zasady lokowania farm wiatrowych w odległości przynajmniej 3 km od zabudowań mieszkalnych. – Sztywne odległości 3 kilometrów dla lokalizacji turbin wiatrowych niesie za sobą znaczące ryzyko pozbawienia gmin potencjalnych możliwości inwestycyjnych, dających im często jedyną szansę rozwoju oraz lepsze warunki i poprawę standardu życia mieszkańców – czytamy w liście.
REKLAMA

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO) pragnę stanowczo wyrazić swój niepokój oraz zaapelować o rozwagę w trakcie prac nad ponownie procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 758), który – pomimo negatywnej opinii Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2013 r. – został za akceptacją Prezesa Rady Ministrów w dniu 10 stycznia b.r. skierowany do dalszych prac parlamentarnych.
 

Naszym zdaniem zapis projektu wprowadzający tzw. sztywne odległości 3 kilometrów dla lokalizacji turbin wiatrowych niesie za sobą znaczące ryzyko pozbawienia gmin potencjalnych możliwości inwestycyjnych, dających im często jedyną szansę rozwoju oraz lepsze warunki i poprawę standardu życia mieszkańców. Zwracamy też uwagę Pana Premiera na fakt, że w praktyce uchwalenie minimalnej odległości na poziomie 3 km oznacza, że budowa nowych inwestycji wiatrowych byłaby możliwa na terenach, gdzie odległości miedzy obszarami zabudowanymi wynoszą 6 km lub więcej. W Polsce, ze względu na specyfikę i rozproszenie zabudowy, takich obszarów praktycznie brak, a jeśli występują, pokrywają się z obszarami chronionej przyrody.
 
Ograniczenie możliwości inwestycyjnych gminom poprzez wprowadzenie zapisów druku 758 odbiera nam również szansę osiągnięcia finansowej niezależności od dopłat z tytułu subwencji wyrównawczych- tzw. „Janosikowego”, co szczególnie w perspektywie zmian przepisów w ich zakresie może być istotnym aspektem także dla budżetu Państwa.
 
Chcemy również zaznaczyć, że jako strona bezpośrednio zainteresowana z dużą obawą wysłuchaliśmy dyskusji z obrad podkomisji z dnia 13.03.2014r. Nasze szczególne oburzenie wzbudziły informacje przytaczane jako „obiektywne” fakty, które według naszego doświadczenia i praktyki posiadania elektrowni wiatrowych na własnym terenie, znacząco rozmijały się z prawdą.
 
W związku z powyższym apelujemy o to, aby prace nad projektem druku 758 nie godziły w prawną samorządność i niezależność gmin. Ponadto w pełni podzielamy argumenty zawarte w stanowisku Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2013 r. i apelujemy o odrzucenie projektu ustawy.
REKLAMA

Leszek Kuliński, 
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej