Sąd na korzyść PGE ws. odmowy przyłączenia farm wiatrowych

Sąd na korzyść PGE ws. odmowy przyłączenia farm wiatrowych
Vestas press

{więcej}Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie rozstrzygnął na korzyść spółki PGE Dystrybucja spór dotyczący warunków i wysokości opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dwóch farm wiatrowych o mocy 37,5 i 50 MW. Wyroki nie są prawomocne.


Jak informuje cire.pl, spór pomiędzy inwestorami, a spółką PGE trwa już kilka lat. Dotyczy on warunków i wysokości opłat za przyłączenie farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja.
 
Wydając warunki spółka wyliczyła opłaty na podstawie przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia oraz nakładów na wszystkie niezbędne inwestycje, które umożliwią przyłączenie farm oraz ich pracę bez ograniczeń z pełną mocą. 

REKLAMA

Inwestorzy, nie zgadzając się z wyliczeniami PGE, złożyli odwołanie do Urzędu Regulacji Energetyki. URE przeprowadziła własną kalkulację kosztów, a wyliczone przez Urząd opłaty były znacznie niższe. PGE Dystrybucja złożyła odwołanie od tych decyzji, a Sąd orzekł, że odmowa przyłączenia do sieci przez spółkę była uzasadniona.

gramwzielone.pl 

REKLAMA