Zainstalowałeś magazyn energii lub turbinę wiatrową? Uważaj z ulgą termomodernizacyjną

Zainstalowałeś magazyn energii lub turbinę wiatrową? Uważaj z ulgą termomodernizacyjną
Sonnen

Inwestycje w domowe instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła w ostatnich latach stały się korzystniejsze finansowo. I to nie tylko za sprawą dotacji z programów Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Moje Ciepło. Realny koszt inwestycji w te urządzenia pomniejsza także ulga termomodernizacyjna. Pozwala ona na odpisanie od podatku kosztów zakupu i instalacji urządzeń przyczyniających się do obniżenia rachunków za energię i zwiększenia niezależności energetycznej w domach jednorodzinnych.

Ulga termomodernizacyjna stała się instrumentem, z którego w ostatnich latach Polacy zaczęli korzystać bardzo chętnie. Zwłaszcza po zmianach w przepisach podatkowych, które dopuściły odpisanie w ramach ulgi także inwestycji związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że tylko w rozliczeniach podatkowych za 2020 rok Polacy odliczyli w ramach ulgi termomodernizacyjnej łączną kwotę 7,5 mld zł. Skorzystało z takiej możliwości aż 450 tys. podatników.

REKLAMA

Jednak osoby, które zainwestowały w instalacje zmniejszające koszty zakupu energii i chcą je odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej, muszą uważać. Można w niej uwzględnić szereg inwestycji, które służą budowaniu domowej niezależności energetycznej – ale nie wszystkie.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19-proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Inwestycja musi zostać przeprowadzona w budynku mieszkalnym jednorodzinnym rozumianym jako „budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku”.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia może wynieść maksymalnie 53 tys. zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur. Istotne jest , aby dostawca urządzeń i materiałów lub wykonawca instalacji, który wystawi fakturę, byli VAT-owcami.

Nie odliczysz domowego magazynu i turbiny wiatrowej?

Katalog urządzeń i usług, których zakup można odliczyć od podatku dzięki uldze termomodernizacyjnej, jest dosyć szeroki. Znajdziemy go w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2018, poz. 2489).

Mimo to w rozporządzeniu brakuje kilku istotnych pozycji związanych z zakupem i montażem urządzeń, które mogą istotnie ograniczyć koszty zakupu energii i przyczynić się do zwiększania niezależności energetycznej rodzin mieszkających w domach jednorodzinnych.

W ostatnich miesiącach zaczął się rozwijać w naszym kraju rynek domowych magazynów energii elektrycznej. Liczba tego typu instalacji się zwiększa, na co wpływ mają rosnące koszty energii z sieci, a także podwyższenie dotacji na domowe baterie w ramach programu Mój Prąd.

O ile jednak na zakup i montaż domowego magazynu energii można pozyskać stosunkowo wysoką dotację 16,5 tys. zł, o tyle kwestia uwzględnienia kosztów związanych z taką inwestycją w uldze termomodernizacyjnej staje się problematyczna z uwagi na brak wymienienia w rozporządzeniu Ministra Rozwoju magazynu wśród urządzeń, których koszt zakupu i instalacji można zaliczyć do ulgi.

REKLAMA

Podobnie jest z przydomowymi elektrowniami wiatrowymi. Te co prawda wcześniej nie cieszyły się zbyt dużą popularnością w naszym kraju, ale mogą stać się przedmiotem większego zainteresowania po zmianach w przepisach wprowadzonych z początkiem tego roku. Więcej na ten temat w artykule: Budowa przydomowych elektrowni wiatrowych będzie łatwiejsza.

Co obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Zgodnie z rozporządzeniem odliczeniu w ramach ulgi podlegają następujące wydatki na związane z inwestycją.

Materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy;
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczyć można ponadto następujące usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej, np. okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna a dotacja z Mojego Prądu

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki poniesione na zakup powyższych urządzeń i usług w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Nie można też odliczyć wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnionych przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Ostatnio Ministerstwo Finansów zabrało głos w sprawie sposobu rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej za 2022 rok, gdy przedsięwzięcie objęte ulgą zostało dofinansowane z programu Mój Prąd – przy czym część dotacji została wypłacona w ubiegłym roku, a część zostanie wypłacona w roku bieżącym. Więcej na ten temat w artykule: Dodatkowa dotacja z Mojego Prądu. Jak rozliczyć ją w zeznaniu podatkowym za 2022?.

Aktualizacja z 3 marca 2023 r.

Po publikacji powyższego artykułu otrzymaliśmy od czytelnika informację o wydanej przez Krajową Izbę Skarbową indywidualnej interpretacji, w której KIS jednak uznaje możliwość zaliczenia magazynu jako urządzenia podlegającego uldze.

W tej interpretacji KIS ocenia, że magazyn energii jest „integralną część instalacji fotowoltaicznej i jako jej osprzęt samodzielnie – bez paneli fotowoltaicznych – nie może spełniać swojej zaprojektowanej funkcji, czyli magazynowania i zarządzania energią wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne na cele własnej konsumpcji”.

Więcej na ten temat w artykule: Magazyn energii można zaliczyć do ulgi termomodernizacyjnej. „Jest osprzętem fotowoltaiki.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.