REKLAMA
 
REKLAMA

Tag: Doeko

II Kongres Społeczności Energetycznych

II Kongres Społeczności Energetycznych

Już 10 czerwca rozpocznie się II Kongres Społeczności Energetycznych, który w tym roku odbywa się pod hasłem ,,Wspólna energia, wspólne korzyści”. Wydarzenie organizowane jest przez Krajową Izbę Gospodarczą Społeczności Energetycznych (KIGSE), zrzeszającą 85 klastrów energii i 31 spółdzielni energetycznych.

Klastry energii: Wsparcie na działania inwestycyjne OZE oraz zmiany dla OSD

Klastry energii: Wsparcie na działania inwestycyjne OZE oraz zmiany dla OSD

Społeczności energetyczne stają się ważnym czynnikiem w transformacji sektora energetycznego. Włączają społeczności lokalne w procesy decyzyjne, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej, elastycznej i lokalnie zakorzenionej infrastruktury energetycznej...

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii?

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii?

Pod koniec sierpnia do dziennika ustaw trafiła nowelizacja ustawy o OZE. Nowelizacja dotyczy m.in. wprowadzenia prosumenta lokatorskiego, zmian w zakresie funkcjonowania społeczności energetycznych takich jak klastry energii, jak i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej...

REKLAMA
Kongres Społeczności Energetycznych

Kongres Społeczności Energetycznych

Branża energetyczna rozwija się, zmienia i ewoluuje. W ostatnich latach dzieje się to w przyspieszeniu. Powodem są między innymi zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami. Obserwujemy anomalie pogodowe, słyszymy o topnieniu lodowców, o podnoszącym się poziomie mórz i oceanów...

Lokalny Agregator Energii - brakujący element między prosumentem i OSD

Lokalny Agregator Energii - brakujący element między prosumentem i OSD

W dzisiejszych czasach wytwarzanie energii przez prosumentów to nie tylko sposób na zmniejszenie rachunków za prąd, ale również krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Niestety, nadmiar wyprodukowanej energii wciąż pozostaje problemem...

Wirtualny Prosument  w klastrach energii

Wirtualny Prosument w klastrach energii

Wirtualny prosument to szczególny rodzaj prosumenta, który wytwarza energię z instalacji OZE w innym miejscu niż ją konsumuje...

Czy warto budować fotowoltaikę na blokach mieszkalnych?

Czy warto budować fotowoltaikę na blokach mieszkalnych?

Od początku lutego 2023 roku, budynki wielolokalowe będą mogły otrzymać 50% dotację na zamontowanie między innymi instalacji fotowoltaicznych. Wsparcie dla Prosumenta Lokatorskiego jest organizowane przez NFOŚIGW i Bank Gospodarstwa Krajowego.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA