Kongres Społeczności Energetycznych

Kongres Społeczności Energetycznych
DOEKO Group

Branża energetyczna rozwija się, zmienia i ewoluuje. W ostatnich latach dzieje się to w przyspieszeniu. Powodem są między innymi zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami. Obserwujemy anomalie pogodowe, słyszymy o topnieniu lodowców, o podnoszącym się poziomie mórz i oceanów. Obecnie zauważamy dynamiczne zmiany gospodarczo-polityczne i ekonomiczne , które mają ogromny wpływ na rosnące ceny energii. Dodatkowo, w Polsce istnieje pilna potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz dostosowania prawa do zmieniającego się krajobrazu energetycznego w Europie.

Nadzieję pokłada się w społecznościach energetycznych, których istnienie może być odpowiedzią na rosnące ceny energii, problemy z bilansowaniem i przeciążeniami sieci.

Mając na uwadze wsparcie i rozwój tych społeczności Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych (KIGSE) organizuje wydarzenie dedykowane członkom klastrów i spółdzielni energetycznych. Celem spotkania jest wspieracie merytoryczne samorządów w przetrwaniu ekonomicznych skutków kryzysu energetycznego.

Kongres Społeczności Energetycznych to wydarzenie, w którym uczestniczyć mogą przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego (Wójtowie, Burmistrzowie i Starostowie) oraz inne podmioty chcące brać czynny udział w transformacji energetycznej oraz rozwoju Społeczności Energetycznych.

Tematem tegorocznego Kongresu Społeczności Energetycznych są „Europejskie koncepcje w rozwoju społeczności energetycznych”. Wydarzenie odbędzie się 22-23 maja 2023r. w Hotelu Bania****Thermal&Ski w Białce Tatrzańskiej.

W planie uwzględniono panel z udziałem przedstawicieli Hiszpańskich spółek Cide i Cuerva*, ekspertów, którzy poruszą problematykę dotykającą społeczności energetycznych i bilansowania lokalnego. Na Kongres zaproszono również krajowych ekspertów z dziedziny energetyki, Ministerstwa Rolnictwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kongres został objęty Patronatem Honorowym: Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Andrzeja Bętkowskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydarzenie zostało także objęte patronatami: Polskiego Kongresu Klimatycznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

 

Kongres społeczności energetycznych
DOEKO Group

Co sprawia, że warto wziąć udział w Kongresie Społeczności Energetycznych?

Kongres Społeczności Energetycznych to jedyne wydarzenie skupiające się na jednostkach samorządu terytorialnego, które często są pomijane w tego typu spotkaniach. Biorą w nim udział gminy zrzeszone w klastrach energii, ale także te, które chcą dopiero dołączyć do tego typu społeczności energetycznej, lub uzyskać merytoryczną wiedzę na ten temat.

Atmosfera panująca na Kongresie będzie sprzyjać rozmowom merytorycznym oraz biznesowym. Uczestnicy Kongresu będą mieć możliwość wysłuchania dyskusji eksperckich na panelach oraz prelekcji poświęconych szerokiej tematyce energetycznej. Poruszone zostaną tematy z zakresu m.in. zmian w ustawie OZE (UC99), Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko dla społeczności energetycznych, systemów IT do bilansowania energii w społecznościach energetycznych.

Kongres Społeczności Energetycznych to platforma do wymiany poglądów, szansa na nawiązanie nowych znajomości w środowisku jednostek samorządu terytorialnego, a także możliwość poznania ekspertów z dziedziny energetyki. Udział w kongresie pozwala na lepsze zrozumienie realnych potrzeb samorządów w obliczu transformacji energetycznej, oraz umożliwia starcie z innowacyjnymi koncepcjami i ideami.

Wydarzenie rozpocznie się 22 maja rejestracją uczestników od godziny 8:30. O godzinie 10:00 nastąpi uroczysta inauguracja Kongresu Społeczności Energetycznych, a następnie rozpocznie się część merytoryczna, która będzie trwała do godzin popołudniowych. Zwieńczeniem Kongresu będzie pierwsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony Kongresu Społeczności Energetycznych, gdzie znajduje się szczegółowa agenda wydarzenia kongresspolecznoscienergetycznych.pl oraz do rejestracji.

 

Kongres społeczności energetycznych
DOEKO Group

 

artykuł sponsorowany