NFOŚiGW dofinansuje modernizację Elektrociepłowni Inowrocław

NFOŚiGW dofinansuje modernizację Elektrociepłowni Inowrocław
uwgb admissions flick cc-by-2.0

{więcej}W Elektrociepłowni Inowrocław zostaną zmodernizowane elektrofiltry kotłów OP 110, co pozwoli na redukcję emisji pyłów. Projekt zostanie dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
 
Jak informuje portal CIRE.PL, spółka Soda Polska Ciech (SPC) z Inowrocławia podpisała z NFOŚiGW dwie umowy na wsparcie dotyczące modernizacji kotłów w Elektrociepłowni Inowrocław.

Całość inwestycji podzielona jest na dwa projekty, z których każdy obejmuje dwa kotły – odpowiednio 1 i 3 oraz 2 i 4. Łączne koszty modernizacji wyniosą po 10,4 mln zł za każdy projekt, zaś kwota dofinansowania z NFOŚiGW sięgnie łącznie 6,24 mln zł.
 
Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
 
Projekt zakłada poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji pyłów z instalacji spalania paliw, a w szczególności zejście z poziomem emisji poniżej wymaganego prawem poziomu.
 
– Jest to kolejna inwestycja, jaką przeprowadzamy w naszych zakładach w Inowrocławiu – powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech, właściciela spółki SPC. Krawczyk dodał jednocześnie, że spodziewa się, iż ilość projektów współfinansowanych ze środków unijnych, czy jak w tym wypadku innych źródeł spoza stricte instytucji finansowych jak banki będzie się systematycznie zwiększać (za CIRE.PL).
 
Realizacja inwestycji przewidziana jest do kwietnia 2016 r.

REKLAMA

gramwzielone.pl

REKLAMA