Branża OZE: energia odnawialna istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski

Branża OZE: energia odnawialna istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski
foto: Charles Cook, flickr cc-by-2.0

{więcej}Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wraz z 24 innymi organizacjami podpisało list otwarty do premiera Donalda Tuska. Apelują w nim o uwzględnienie istotnej roli odnawialnych źródeł energii w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 
W roku 2012 z importu pochodziło 13% węgla kamiennego, 70% gazu ziemnego, 96% ropy naftowej i niemal 2,5% energii elektrycznej. Z uwagi na zwiększające się koszty wydobycia krajowych surowców kopalnych tendencja ta będzie się utrzymywała prowadząc do stopniowego, ale konsekwentnego zwiększania stopnia uzależnienia polskiej gospodarki od zewnętrznych dostaw. Niedługo pojawi się potrzeba uzupełnienia krajowego miksu energetycznego o inne technologie, niewymagające zewnętrznych dostaw surowców energetycznych – czytamy w liście otwartym do premiera.
 
Organizacje z sektora OZE podkreslają, że Polska ma znaczący potencjał odnawialnych zasobów energetycznych, w tym wiatru. Ich zdaniem należy pamiętać, że rozwój OZE oznacza nie tylko dynamiczne uzupełnianie niedoborów mocy innowacyjnymi, zielonymi technologiami, ale przede wszystkim dywersyfikację źródeł wytwarzania energii, co za tym idzie – znaczącą poprawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.
 
W opinii sygnatariuszy, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego istotne jest, aby jak najdłużej utrzymać dostępność krajowych zasobów węgla, będzie to jednak wymagało rozwijania innych technologii w celu pokrycia rosnących potrzeb energetycznych Polski. W przeciwnym wypadku niebezpieczny może być z jednej strony deficyt mocy wytwórczych, z drugiej rosnące ceny importu surowców energetycznych znacząco podniosą ceny energii dla Polaków. Wykorzystanie OZE, w tym energetyki wiatrowej, wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski – uważają oragnizacje skupione wokół „zielonej energii”.
 
Sygnatariusze listu apelują między innymi o wsparcie ambitnego i wiążącego celu OZE na rok 2030 w toczącej się międzynarodowej dyskusji nad ramami polityki klimatycznej i energetycznej po roku 2020. Zdaniem organizacji, ambitny, ale możliwy do zrealizowania i wiążący cel OZE na rok 2030 pozwoli na skuteczne zagospodarowanie ogromnego potencjału naszego kraju przy kosztach konkurencyjnych do innych technologii bezemisyjnych.

REKLAMA

Całość dokumentu: Premier Donald Tusk_list otwarty ws. bezpieczeństwa energetycznego [PDF].

gramwzielone.pl

REKLAMA