MG: ustawa o biopaliwach pomoże uniknąć kar za niewdrożenie przepisów dot. OZE

MG: ustawa o biopaliwach pomoże uniknąć kar za niewdrożenie przepisów dot. OZE
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Ustawa o OZE w dalszym ciągu nie jest gotowa, jednak wejście w życie nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych spowoduje, że Polska uniknie kar za niewdrożenie na czas przepisów UE dotyczących energii odnawialnej – poinformował w dniu wczorajszym w Senacie wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz.

Na wczorajszym posiedzeniu Senatu, wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz informował senatorów o przyczynach opóźnień we wdrażaniu ustawodawstwa dotyczącego odnawialnych źródeł energii i programów z tym związanych.

Wiceminister powiedział, że projekt ustawy o OZE został przekazany przez resort gospodarki w listopadzie ub.r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, a pod koniec grudnia został on przekazany Komitetowi Stałemu Rady Ministrów. Komitet 6 lutego br. zarekomendował przyjęcie go przez rząd.
 
– Przed przekazaniem projektu pod obrady Rady Ministrów niezbędne jest zakończenie prac komisji prawniczej, co powinno nastąpić – miejmy nadzieję – w czwartek – powiedział wiceminister (za PAP).

REKLAMA

Jak informuje PAP, Pietrewicz odniósł się także do kwestii wdrożenia przepisów dyrektywy o OZE w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie. Wyjaśnił, że cel z dyrektywy Polska osiągnęła w 2010 r., choć pełne wdrożenie przepisów dyrektywy w zakresie zrównoważonego rozwoju wymagało – ze względu na stopień ich skomplikowania – dłuższego czasu. Jak poinformował wiceminister gospodarki uchwalona właśnie przez Sejm nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wdraża zapisy ostatniej europejskiej dyrektywy ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 
Senatorowie pytali wiceministra o kary wynikające z opóźnień we wdrożeniu unijnej dyrektywy o OZE, która powinna być przyjęta jeszcze w 2010 r. Wskazywano, że może chodzić o 133 tys. euro za dzień opóźnienia.

REKLAMA

– W tej chwili mamy jedną skargę wniesioną do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie OZE. (…) One (ewentualne kary – PAP) wiążą się z oskarżeniem braku wdrożenia kryteriów zrównoważonego rozwoju. Ta ustawa o biokomponentach i biopaliwach (…), jeśli zostanie przyjęta i wdrożona w życie, to (…) ten problem powinien nam zniknąć, na co bardzo liczymy – poinformował wiceminister Pietrewicz (za PAP).

gramwzielone.pl