Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zakończyła swoje prace

Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zakończyła swoje prace
J. Piechociński. Foto: World Coal Association, flickr cc-by

{więcej}Podczas piątkowego II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki odbyło się zakończenie i podsumowanie prac Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.
 
Obecny na spotkaniu wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński podziękował wszystkim członkom Rady za wspólne działania. Wręczył także podziękowania za dotychczasową współpracę.
 
– Cieszę się, że w wyniku prac Rady udało nam się zdiagnozować i przygotować dokumenty, które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – powiedział wicepremier.
 
Podczas konferencji szef resortu zapowiedział powołanie, jeszcze przed wakacjami br., nowej Rady ds. Energii i Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, której prace – według zapowiedzi ministra – powinny koncentrować się głównie na sektorze energetycznym.

REKLAMA

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej została powołana zarządzeniem z 18 maja 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przez ówczesnego Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, który tym samym rozwiązał Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji.
 
Zmiana nazwy Rady odzwierciedlała zmianę strategicznych celów Polski z redukcji emisji na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, co uzasadniane było m.in. koniecznością realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju (zgodnie z art. 5 Konstytucji RP). Nowa Rada została włączona do prac międzyresortowego zespołu, którego zadaniem jest opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Rada w nowym kształcie, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki, miała za zadanie opracować propozycje i koncepcje rozwiązań systemowych służących rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. W skład Rady weszli m.in.: Jerzy Buzek – przewodniczący Rady, Michał Kleiber, Janusz Steinhoff i Krzysztof Żmijewski.

gramwzielone.pl

REKLAMA