Powstanie Klaster Wodorowo-Energetyczny Powiatu Legnickiego

Powstanie Klaster Wodorowo-Energetyczny Powiatu Legnickiego
SUNfarming

W piątek 25 marca 2022 r. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisano list intencyjny w sprawie powołania Klastra Wodorowo-Energetycznego. W ramach projektu na terenach obiektów samorządowych uruchomione zostaną instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-5 MW z możliwością rozwoju łącznej mocy do 100 MW.

List o powołaniu klastra podpisało dziewięciu partnerów: Powiat Legnicki, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG”, Gmina Chojnów, Gmina Krotoszyce, Gmina Legnickie Pole, Gmina Ruja, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, SUNfarming Polska i PV Rental Solutions.

Z ramienia SUNfarming Polska list intencyjny podpisali: prezes zarządu Piotr Budzyniak oraz Leszek Kądziołka, specjalista ds. gospodarki nieruchomościami.

REKLAMA

To ważny, historyczny moment. Budujemy niezależność energetyczną Polski, która w perspektywie dekady będzie się na naszych oczach zmieniać – powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego.

Należy nadmienić, że spośród 300 istniejących klastrów jest to jedyny klaster, nad którym objął patronat wiceminister.

Wiceminister Ireneusz Zyska podczas podpisania listu intencyjnego w sprawie powstania klastra wodorowo-energetycznego w Legnicy. Fot. www.gov.pl

We wstępnej fazie funkcjonowania Klastra Wodorowo-Energetycznego Powiatu Legnickiego przewiduje się uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na obiektach samorządowych o mocy 2-5 MW z możliwością rozwoju łącznej mocy do 100 MW w ciągu roku.

REKLAMA

Odbiorcami energii będą jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład klastra oraz zainteresowane przedsiębiorstwa z terenu Powiatu Legnickiego.

Budowa klastrów może stanowić dodatkowe forum do współpracy między lokalnymi firmami, które wpisując się w trend rozwoju energetyki obywatelskiej, stanowi korzystne rozwiązanie dla lokalnych społeczności. Wykorzystanie OZE na obszarze działania klastra przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Z kolei współpraca w ramach klastra pozwala wykorzystać nie tylko miejscowe zasoby, ale także sprzyja wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne. To przedsięwzięcie jest szczególnie ważne w związku z obecnym światowym kryzysem energetycznym.

Serdecznie gratulujemy naszym partnerom w tym przedsięwzięciu i cieszymy się na dalszą współpracę.

Prezes Sunfarming Piotr Budzyniak oraz Leszek Kądziołka podczas podpisania listu intencyjnego w sprawie powstania klastra wodorowo-energetycznego w Legnicy. Fot. SUNfarming


artykuł sponsorowany