ZP FEO chce taryf gwarantowanych w ustawie o OZE

ZP FEO chce taryf gwarantowanych w ustawie o OZE
SolarWorld press

Zdaniem Katarzyny Motak, prezes zarządu Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO), w pracach nad ustawą o OZE powinno się powrócić do koncepcji taryf gwarantowanych przyznawanych za sprzedaż zielonej energii w mikroinstalacjach.

System taryf gwarantowanych za sprzedaż energii z mikroinstalacji OZE został wprowadzony do ustawy o OZE w 2012 r. przez Ministerstwo Gospodarki kierowane przez Waldemara Pawlaka. Zgodniez projektem ustawy z 2012 r. taryfy gwarantowane miały przysługiwać w 15-letnim okresie. 

W ramach systemu taryf gwarantowanych wpisanych do projektu ustawy o OZE z 2012 r. wysokość taryf za każdą sprzedaną kWh energii elektrycznej przedstawiała się następująco:

REKLAMA

Taryfy gwarantowane (feed-in tariffs) na sprzedaż zielonej energii z instalacji odnawialnych źródeł energii [PLN/kWh] zgodnie z projektem ustawy o OZE z października 2012 r.: 1) biogazownie rolnicze o mocy  elektrycznej do 40 kW, 2) biogazownie rolnicze o mocy od 40 kW do 200 kW, 3) biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków o zainstalowanej mocy do 200 kW, 4) biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów  o mocy do  200 kW, 5) dachowe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 10 kW, 6) dachowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 100 kW, 7) naziemne instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 kW do 100 kW, 8) instalacje wykorzystujące energię wiatru o mocy zainstalowanej do 10 kW, 9) instalacje wykorzystujące energię wiatru o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW do 100 kW, 10) elektrownie wodne o mocy zainstalowanej do 75 kW.

Później jednak, po przejęciu kierownictwa resortu gospodarki przez Janusza Piechocińskiego, całkowicie zmieniono koncepcję wsparcia dla mikroinstalacji, a system taryf gwarantowanych usunięto z projektu ustawy o OZE. W nowej wizji Ministerstwa Gospodarki wsparcie dla mikroinstalacji ma przysługiwać nie na etapie produkcji energii (tak jak zakłada system taryf gwarantowanych), a jedynie na etapie inwestycyjnym i ma być realizowane m.in. w ramach programu „Prosument” wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

REKLAMA

Jednocześnie, we wrześniu 2013 r. wprowadzono w życie nowelizację Prawa energetycznego zakładającą możliwość produkcji energii przez prosumentów (gospodarstwa domowe produkujące energię) i odsprzedaży nieskonsumowanych przez nich nadwyżek energii po stałej cenie wynoszącej 80% ceny hurtowej energii z roku poprzedniego. Obecnie stawka ta wynosi zaledwie około 0,15 zł/kWh. 

W wywiadzie dla wnp.pl Katarzyna Motak, prezes zarządu Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO), wzywa do przywrócenia w ustawie o OZE koncepcji taryf gwarantowanych (feed-in tariffs). Projekt ustawy w tym tygodniu trafił w końcu do Sejmu, gdzie będzie procedowany podczas posiedzeń sejmowej komisji gospodarki. 

Zdaniem prezes ZP FEO, taryfy gwarantowane są najlepszym z dotychczas proponowanych systemów wsparcia. Katarzyna Motak podkreśla przy tym, że należy wdrażać takie mechanizmy, które długofalowo wyeliminują jakiekolwiek wsparcie. 

Propozycja ZP FEO w zakresie systemu feed-in tariffs zakłada ustanowienie trzech przedziałów mocy – do 3 kW, do 10 kW i do 40 kW – bez rozróżnienia na technologie. Katarzyna Motak podkreśla, że do określenia wielkości taryf niezbędna byłaby analiza, do której wykonania ZP FEO chce zachęcić branżę. 

W wywiadzie dla wnp.pl Katarzyna Motak informuje ponadto, że ZP FEO będzie zabiegać o przygotowanie regulacji wspierających rozwój mikroinstalacji OZE do produkcji ciepła i chłodu. ZP FEO wysłał już w tej sprawie list do wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza, w którym wskazuje na swoją gotowość do włączenia się do prac nad przygotowaniem takiego systemu. 

gramwzielone.pl