Rynek energii i praw majątkowych na TGE w październiku

Rynek energii i praw majątkowych na TGE w październiku
Vik Walker, flickr cc

Poniżej przedstawiamy podsumowanie obrotów na rynkach energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii w październiku 2015 r.

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w październiku 2015 r. wyniósł 17 085 258 MWh, co oznacza spadek o 16,6 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

REKLAMA

Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 14 869 782 MWh – spadek o 19,2 proc. w relacji rok do roku.

Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 2 208 983 MWh – wzrost o 6,9 proc. r/r. 

Skumulowane obroty energią elektryczną na TGE od początku roku do końca października wyniosły 144 849 208 MWh, spadając o 2,53 proc. w skali rocznej.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w październiku 2015 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 6 616 586 MWh. Oznacza to spadek w porównaniu do października 2014 r. o 72,4 proc.

REKLAMA

Odnotowano znaczne wzrosty wolumenu obrotu na rynku spot gazu ziemnego. Dla transakcji zawartych w październiku br. wyniósł on 1 897 872 MWh. Oznacza to wzrost o 35,2 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wolumen na RDBg wyniósł 469 551 wzrastając aż o 128 procent, podczas gdy wolumen na RDNg wyniósł 1 428 321 wzrastając o 19,2 proc.

Skumulowane obroty gazem ziemnym na TGE od początku roku do końca października wyniosły 93 102 274 MWh, wzrastając o 5,69 proc. w skali rocznej.

Rynek Praw Majątkowych

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 730 468 MWh, wzrastając w skali roku o 26,0%.

Nowi uczestnicy

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 68 spółek. W październiku br. do grona członków RTG dołączyła Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2415 członków rejestru. W październiku 2015 r. przybyło 24 kolejnych.

Na Rynku Instrumentów Finansowych status członka RIF uzyskało siedem podmiotów: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A., PGE Dom Maklerski, IRL Polska Sp. z o.o., DUON Marketing and Trading S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz ING Securities.

Towarowa Giełda Energii