PGE inwestuje w OZE, ale udział zielonej energii w miksie grupy pozostaje marginalny

PGE inwestuje w OZE, ale udział zielonej energii w miksie grupy pozostaje marginalny
PGE

Mimo że Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) w ubiegłym roku udało się zwiększyć produkcję energii odnawialnej, to w porównaniu z wytwarzaniem konwencjonalnym OZE ma nadal słabą pozycję w miksie wytwórczym grupy. Dużo lepiej wygląda pozycja segmentu OZE, jeśli popatrzymy na jego udział w ogólnym wyniku EBITDA grupy.

Z danych finansowych za 2022 rok, które przedstawiła Polska Grupa Energetyczna, wynika, że powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w 2022 roku wyniósł około 7159 mln zł. W tym udział poszczególnych segmentów był następujący:

  • EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 618 mln zł,
  • EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 33 mln zł,
  • EBITDA segmentu Dystrybucja: 2836 mln zł,
  • EBITDA segmentu Obrót: 1950 mln zł,
  • EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 1796 mln zł,
  • EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 37 mln zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że produkcja zielonej energii wygenerowała w ubiegłym roku 25 proc. całkowitego wyniku powtarzalnej EBITDA Grupy.

REKLAMA

EBITDA segmentu odpowiadającego za wytwarzanie zielonej energii w Grupie PGE w ostatnich latach wyraźnie rośnie. Rok wcześniej powtarzalna EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 1 mld zł, co stanowiło wynik o 77 proc. wyższy w odniesieniu do wcześniejszego roku.

Rekordowa produkcja zielonej energii

W 2022 roku energia produkowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną ze źródeł odnawialnych osiągnęła rekordowy poziom 1931 GWh – o 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak wylicza PGE, tyle odpowiada zapotrzebowaniu na energię 860 tys. gospodarstw domowych lub mieszkańców województwa łódzkiego.

Inaczej wygląda produkcja energii odnawialnej w PGE, jeśli porównamy ją z całkowitą produkcją energii elektrycznej w grupie w 2022 roku. W ubiegłym roku PGE wytworzyła w sumie 66,1 TWh energii elektrycznej (spadek r/r o 4 proc.), z czego odnawialne źródła energii należące do grupy wyprodukowały tylko około 3 proc.

Plany PGE w energetyce odnawialnej

Obecnie moc OZE w PGE rośnie głównie za sprawą fotowoltaiki. Grupa posiada elektrownie fotowoltaiczne – operacyjne lub w trakcie budowy – których łączna moc na koniec tego roku ma sięgnąć 500 MW. Na razie jednak moc produkujących już energię elektrowni PV w grupie jest znacznie mniejsza, a najważniejszym źródłem OZE w miksie wytwórczym PGE pozostają lądowe farmy wiatrowe.

REKLAMA

Polska Grupa Energetyczna jest krajowym liderem rynku wiatrowego pod względem posiadanych mocy. Produkuje zieloną energię na 20 farmach wiatrowych, na które składają się 342 turbiny o łącznej zainstalowanej mocy 772 MW.

Grupa posiada również 29 elektrowni wodnych o łącznej mocy 96 MW i cztery elektrownie szczytowo-pompowe o łącznej mocy 1543 MW. Te ostatnie mogą magazynować energię elektryczną, przyczyniając się do stabilizacji systemu energetycznego kraju i generując przychody ze świadczenia usług regulacyjnych dla operatora krajowego systemu elektroenergetycznego PSE.

Zgodnie z przyjętą strategią do 2030 roku PGE chce mieć 3 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicznych, 1,7 GW mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i 2,5 GW w morskich elektrowniach wiatrowych na Bałtyku (te inwestycje w offshore grupa zrealizuje w ramach joint venture 50/50 z duńskim koncernem energetycznym Orsted).

Koszty CO2

Energia z OZE nie jest obciążona opłatami za emisję CO2, które z roku na rok są coraz wyższe, podnosząc tym samym koszty wytwarzania energii. W efekcie zielona zmiana oznacza korzystniejsze ceny energii elektrycznej, ale również bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski, które sukcesywnie zwiększamy dzięki nowym mocom produkcyjnym opartym na wietrze, wodzie i słońcu – komentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Ostatnio PGE przekazała, że w 2022 roku średni koszt uprawnień do emisji CO2 dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 304,5 zł/MWh, podczas gdy średnia cena hurtowa energii zrealizowana w 2022 roku przez segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 519 zł/MWh (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.