NFOŚiGW: 200 mln zł na efektywność energetyczną

NFOŚiGW: 200 mln zł na efektywność energetyczną
Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w konkursie na unijne dofinansowanie, które będzie można przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej w budynkach sektora publicznego. Do podziału jest 200 mln zł.

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w konkursie w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Celem tego konkursu jest wspieranie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

REKLAMA

Jak informuje NFOŚiGW, do konkursu mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

REKLAMA

O dofinansowanie inwestycji w obecnym konkursie mogą występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.

Maksymalna wartość dofinansowania to 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 29 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji o konkursie w ramach działania pt. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej znajduje się na stronie NFOŚiGW.

gramwzielone.pl