Rośnie skala odmów przyłączenia OZE do sieci

Rośnie skala odmów przyłączenia OZE do sieci
Energa

W 2022 roku mocno wzrosła liczba odmów wydania warunków przyłączenia do sieci, które otrzymywali inwestorzy. Najwięcej odmów przyłączenia z powodu braku warunków technicznych wydawano w województwach północnych. W innych głównym powodem nieotrzymania warunków były zarówno względy techniczne, jak i ekonomiczne.

Pozyskanie przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) informacji o odmowach wydania warunków przyłączenia wynika z obowiązku ciążącego na przedsiębiorstwach energetycznych. Muszą one informować URE o każdym przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, wraz ze wskazaniem jej przyczyn. Dane na ten temat regulator publikuje w corocznych raportach.

W ostatnich latach URE odnotowuje coraz więcej odmów przyłączenia do sieci. Nie inaczej było w roku 2022, jednak wzrost liczby odmów w tym okresie okazał się rekordowy. W stosunku do roku wcześniejszego był to wzrost o 87,2 proc., a w odniesieniu do sumarycznej mocy przyłączeniowej – aż o 253,3 proc.

REKLAMA

Z najnowszego raportu, który opublikował regulator, wynika, że w 2022 roku przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły 7023 odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na łączną moc 51,06 GW. Spośród nich 3461 odmów wynikało z braku warunków technicznych przyłączenia do sieci (łączna moc przyłączeniowa: 25,8 GW), a jedynie 72 odmowy – wyłącznie ze względów ekonomicznych (łączna moc przyłączeniowa: 67,6 MW).

W 3490 przypadkach odmowa była podyktowana jednocześnie występującym brakiem warunków technicznych i ekonomicznych (łączna moc przyłączeniowa: 25,2 GW).

 

REKLAMA

Odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w 2022 r. z podziałem na województwa i przyczyny odmowy
Odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w 2022 roku z podziałem na województwa i przyczyny odmowy (WT – brak warunków technicznych przyłączenia, WE – brak warunków ekonomicznych przyłączenia). Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

Prezes URE Rafał Gawin od dłuższego czasu zwraca uwagę na niewystarczający rozwój sieci elektroenergetycznych, który nie nadąża za inwestycjami w moce wytwórcze.

Kryzys unaocznił nam, że powinniśmy odchodzić od paliw, które są zależne od geopolityki. A możemy to uczynić, zwiększając udział energii odnawialnej w miksie energetycznym. Natomiast, aby włączać do systemu coraz więcej OZE, niezbędne są inwestycje w dystrybucję energii elektrycznej. Sieci dystrybucyjne są kluczem do udanej transformacji i rozwoju rynku. Stały się jednak „wąskim gardłem” i wymagają dodatkowych, znacznych nakładów finansowych, właściwego otoczenia regulacyjnego oraz harmonizacji kierunków wsparcia poszczególnych sektorów rynku energii – komentuje prezes URE Rafał Gawin.

Aby poprawić sytuację w zakresie możliwości przyłączeniowych, w ubiegłym roku regulator wyszedł z inicjatywą tzw. Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki – porozumienia Urzędu Regulacji Energetyki i pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Realizacja postanowień Karty ma przyczynić się do zapewnienia stabilnego otoczenia regulacyjnego dla inwestycji w modernizację sieci przesyłowych i ich dostosowania do wymogów energetyki rozproszonej, ułatwiając pozyskiwanie środków finansowych na ten cel.

Porozumienie zostało podpisane w listopadzie 2022 roku. W tym roku mają być kontynuowane spotkania ze spółkami energetycznymi w celu skutecznego wdrożenia jego założeń.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.