Pierwsze gminy skorzystały z grantu ELENA. W planach m.in. fotowoltaika

Pierwsze gminy skorzystały z grantu ELENA. W planach m.in. fotowoltaika
BOŚ

Bank Ochrony Środowiska przyznał pierwszym samorządom środki z unijnej inicjatywy ELENA na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych. W przyszłości po dofinansowanie w ramach grantu ELENA będą mogły zgłosić się również przedsiębiorstwa, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to program zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny, utworzony w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”. Jest finansowany z funduszy unijnych, z programu Horyzont 2020. Granty mogą być wykorzystane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) jest pierwszym i dotychczas jedynym bankiem w Polsce, który wykorzystuje środki inicjatywy ELENA, aby wspierać samorządy w przygotowaniu inwestycji proekologicznych. Teraz z unijnego grantu skorzystały pierwsze z nich. Umowy z gminami Godziszów i Nałęczów z województwa lubelskiego zostały podpisane wczoraj w Centrum Biznesowym BOŚ w Lublinie.

REKLAMA

Kluczowa dokumentacja

Dokumentacja techniczna obejmie m.in. audyt efektywności energetycznej, projekt budowlany i techniczny oraz studium wykonalności inwestycji. Zostanie wykonana przez podmioty wybrane przez bank w postępowaniu konkurencyjnym. Koszty przygotowania dokumentacji zostaną w 90 proc. pokryte ze środków inicjatywy ELENA, a w 10 proc. przez samorządy.

Na terenie gminy Godziszów planowane są inwestycje z zakresu termomodernizacji obiektów, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu instalacji fotowoltaicznych i klimatyzacji. Zmodernizowana zostanie także instalacja oświetlenia w budynkach Gminnego Centrum Kultury i Promocji oraz dwóch strażnicach Ochotniczej Straży Pożarnej.

REKLAMA

Natomiast gmina Nałęczów skorzysta ze środków na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji obejmujących termomodernizację budynków należących do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury i Szkoły Podstawowej w Sadurkach.

Inwestycje zaplanowane przez gminy mają być dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

Grantowe plany BOŚ

Jerzy Zań, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska, informuje, że BOŚ chce przyznać dofinansowanie z grantu ELENA na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej jeszcze dla kilkunastu samorządów. Dla tej grupy beneficjentów nabór został już jednak zawieszony, a w planach banku jest uruchomienie dofinansowania z programu ELENA dla innych podmiotów: przedsiębiorstw, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

W związku ze stosunkowo niewielką pulą środków pochodzących z tego grantu, którymi dysponuje bank, a także z powodu wnioskowanej przez samorządy wartości dofinansowania zawiesiliśmy przyjmowanie wniosków. W najbliższych miesiącach skoncentrujemy się natomiast na wykorzystaniu środków grantu ELENA do przygotowania dokumentacji inwestycji proekologicznych dwóch innych grup naszych klientów: przedsiębiorców oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W przypadku przedsiębiorstw planujemy w szczególności finansowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji – m.in. tzw. premii ekologicznej – z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – komentuje Jerzy Zań.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.