Felix Grolman obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego Grupy VSB

Felix Grolman obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego Grupy VSB
Felix Grolman

VSB, międzynarodowy koncern realizujący projekty związane z energią wiatrową i fotowoltaiką, ogłasza zmianę w strukturze zarządu grupy: od 1 lipca 2023 dyrektorem generalnym spółki zostanie dr Felix Grolman, członek kadry na szczeblu kierowniczym posiadający osiągnięcia na arenie międzynarodowej i z wieloletnim doświadczeniem w sektorze energii odnawialnej.

Ze względu na ciągły rozwój Grupy VSB oraz jej coraz intensywniejszą obecność międzynarodową podjęto decyzję o reorganizacji najwyższego szczebla zarządu: powołując Felixa Grolmana na stanowisko dyrektora generalnego międzynarodowa grupa spółek zyskuje doświadczonego wizjonera w swojej branży. Jego wiedza fachowa i pasja w dziedzinie energii odnawialnych staną się filarem dalszych sukcesów firmy w jej 25-letniej historii.

Christopher Delbrück, Przewodniczący Rady Doradczej Grupy VSB, wyjaśnia:

– Powołanie Felixa Grolmana na stanowisko naszego nowego Dyrektora Generalnego (CEO) podkreśla nasze głębokie przekonanie o potencjale Grupy VSB do dalszego międzynarodowego rozwoju. Jesteśmy pewni, że pod jego kierownictwem Grupa VSB będzie w dalszym ciągu wykorzystywać sprzyjające wiatry napędzające branżę energii odnawialnej. Z wielką radością oczekujemy początku naszej współpracy.

Grolman dodaje:

– Moją wizją dla Grupy VSB jest radykalne przekształcenie europejskiego krajobrazu energetycznego i poprowadzenie sektora energii odnawialnej do bezprecedensowego sukcesu. Ten cel napawa mnie entuzjazmem i determinacją do tego, abyśmy wspólnie z kolegami i koleżankami z VSB podjęli działania na rzecz bardziej ekologicznego i czystego świata.

Felix Grolman jest następcą Frédérica Lanoë, który stał na czele Grupy VSB od czerwca 2021 roku. Pod jego kierownictwem działający w całej Europie deweloper projektów związanych z innowacyjnymi farmami wiatrowymi i parkami fotowoltaicznymi znacznie rozszerzył swoją obecność na rynku. Dziękujemy Frédéricowi Lanoë za jego zaangażowanie i owocną pracę.

Felix Grolman

Felix Grolman (lat 44) posiada ponad 15 lat doświadczenia w pracy na różnych stanowiskach kierowniczych, w tym na stanowisku dyrektora generalnego, w renomowanych firmach międzynarodowych zajmujących się energią odnawialną oraz cyfryzacją. W ostatnim czasie był członkiem zarządu Energie 360°AG w Zurychu, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. energii oraz prezesa kilku spółek zależnych i był odpowiedzialny za powodzenie wszystkich działań związanych z energią, w szczególności w kontekście transformacji energetycznej. Dr Grolman posiada stopnie uniwersyteckie w dziedzinie prawa oraz ekonomii.

Grupa VSB

VSB, z siedzibą w Dreźnie (Niemcy), jest jednym z wiodących w Europie wertykalnie zintegrowanych deweloperów w dziedzinie energii odnawialnych. Głównym obszarem działalności firmy jest rozwój projektów lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, zarządzanie operacyjne nimi oraz zaangażowanie własnych aktywów jako rosnącego, niezależnego producenta energii. VSB prowadzi działalność w dziewięciu krajach europejskich, a projekty będące obecnie w przygotowaniu pozwolą uzyskać ponad 13 GW mocy.

Od 1996 roku VSB oddała do użytku ponad 700 elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie około 1,3 GW. VSB świadczy również usługi dla istniejących instalacji o mocy około 2,2 GW. Wraz ze spółkami zależnymi Grupa zatrudnia ponad 450 osób.

 

artykuł sponsorowany