Priorytety legislacyjne Ministerstwa Energii

Priorytety legislacyjne Ministerstwa Energii
Fot. Bartłomiej Derski, Wysokienapiecie.pl

Resort energii chce przygotować kilka ważnych ustaw oraz zmienić i notyfikować systemy wsparcia elektrowni atomowej, OZE, przemysłu energochłonnego, kogeneracji i efektywności. Planuje także zaktualizowanie i przyjęcie nowej polityki energetycznej. Obserwator Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl wylicza ponad 20 priorytetów, które wyznaczył sobie minister.

Minister Energii poinformował o swoich priorytetach w obszernej odpowiedzi na interpelację poselską. W 22 punktach serwis OLE portalu WysokieNapiecie.pl podsumowuje te plany:

REKLAMA

 1. Pierwszym wyzwaniem, jakie stawia przed sobą Ministerstwo Energii, jest utrzymanie płynności finansowej spółek górniczych i trwałe obniżenie kosztów ich działalności.
 2. Regionalna współpraca międzysystemowa powinna być dalej rozwijana, „jednak przy pozostawieniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne w danym państwie członkowskim.”
 3. ME chce, aby system wsparcia wynegocjowany w pakiecie energetyczno-klimatycznym na lata 2021-2030 (darmowe uprawnienia, Fundusz Modernizacyjny) wspierał neutralnie technologicznie inwestycje zastępujące wycofywane moce i pomagał w dywersyfikacji koszyka energetycznego. Z tymi postulatami będzie uczestniczyć w pracach legislacyjnych nad przepisami, które prowadzi Ministerstwo Środowiska.
 4. Kolejnym priorytetem są niezakończone przez poprzedni rząd prace nad ustawą o efektywności energetycznej, która ma poprawić system wsparcia i wdrożyć unijne dyrektywy.
 5. Minister Tchórzewski chce także kontynuować prace nad nowelizacją Prawa energetycznego i ustawy o KDT-ach, która nakłada na spółki sieciowe obowiązek instalacji inteligentnych liczników u 80 proc. odbiorców do 2025 roku i powołuje Operatora Informacji Pomiarowych.
 6. Resort nie przesądził jeszcze, czy wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji, które wygasa w 2018 roku, będzie kontynuowane. Zapowiedział jednak jej podjęcie, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, chce przygotować nową ustawę spełniającą wytyczne Komisji Europejskiej ws. pomocy publicznej. Z informacji Obserwatora Legislacji Energetycznej (OLE) wynika, że resort najprawdopodobniej będzie chciał kontynuować prace nad nowym system wsparcia kogeneracji opartym o aukcje.
 7. W pierwszym kwartale 2016 r. Minister Energii chce w końcu opublikować Mapę ciepła i chłodu, przedstawiającą interaktywnie zapotrzebowanie na ciepło i instalacje wytwórcze w całym kraju.
 8. Kontynuowany będzie program atomowy. Ministerstwo chce na początek zaktualizować PPEJ, przyjąć plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby projektu i – co najważniejsze – przygotować stanowisko rządu wobec propozycji PGE ws. systemu wsparcia budowy elektrowni jądrowej.
 9. Ministerstwo liczy ponadto na pozytywne zakończenie postępowań przed Komisja Europejską ws. nadwsparcia elektrowni współspalających biomasę oraz notyfikacji nowego systemu wsparcia OZE oraz systemu ulg dla odbiorców przemysłowych (energochłonnych).
 10. W dalszym ciągu dywersyfikowane mają być źródła i kierunki dostaw. Zlikwidowane mają być bariery w dostępie do rynku gazu w Polsce. Najprawdopodobniej ME dokończy procedurę legislacyjną nowego rozporządzenia dywersyfikacyjnego, które w tej chwili ogranicza zdolności dostaw gazu np. z Niemiec lub poprzez terminal LNG.
 11. Kontynuowane będą projekty rozbudowy istniejącej oraz budowy nowej infrastruktury gazowej, w szczególności połączeń międzysystemowych.
 12. Wzmacniana ma być współpraca gazowa w regionie.

O kolejnych dziesięciu priorytetach – m.in. deregulacji cen, nowym systemie wsparcia w postaci tzw. niebieskich certyfikatów i potrzebnej „interwencja na rynku energii” – przeczytasz w dokończeniu analizy na portalu WysokieNapiecie.pl.

REKLAMA

WysokieNapiecie.pl