Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (ESG) w LONGi

Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (ESG) w LONGi
Nadine-Bütow. Fot. LONGi

„Zrównoważony rozwój w technice solarnej musi uwzględnić cały cykl życia produktu”. Wywiad z Nadine Bütow, kierowniczką ds. komunikacji i rzeczniczką ESG w LONGi Solar.

Zrównoważony rozwój to istotne pojęcie. Który czynnik decyduje o jego sukcesie?

Nadine Bütow: Kluczowym czynnikiem jest przywództwo. Na samej górze musi być autentyczna i szczera chęć sprawienia, aby zrównoważony rozwój i działania ESG były fundamentalną częścią działalności. W tym celu trzeba opracować całościową i przejrzystą strategię, którą będą rozumieć i realizować wszyscy interesariusze, zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni: pracownicy, partnerzy, inwestorzy, media itd.

Jaką rolę w przemyśle solarnym odgrywają inicjatywy klimatyczne?

Są one ważnym impulsem do wyznaczania własnych celów i miar sukcesu. Jaka jest pozycja przedsiębiorstwa, gdzie widać pole do poprawy i jakie jest jego globalne otoczenie? Na przykład, LONGi było pierwszym chińskim przedsiębiorstwem z branży solarnej, które przystąpiło do wszystkich trzech renomowanych inicjatyw klimatyczno-energetycznych: RE100, EP100 i EV100. Jesteśmy również częścią Science Based Targets Initiative (SBTi), która zachęca firmy do wyznaczania sobie celów klimatycznych w oparciu o dane naukowe. Oprócz tego przesyłamy nasze raporty do CDP, międzynarodowej organizacji non-profit, która obsługuje globalny system udostępniania informacji inwestorom, firmom i innym podmiotom, umożliwiając im zarządzanie swoim śladem ekologicznym. W 2022 Longi uzyskał tytuł „CDP Discloser” w uznaniu dla swojego poziomu transparentności.

Poprzez inicjatywę RE100 zobowiązujemy się do korzystania w 100 proc. z energii odnawialnych w 2040 r., a EV100 odzwierciedla nasze ciągłe zobowiązanie do przejścia na w pełni elektryczną flotę do 2030 r. Uczestnictwo w tych inicjatywach jest dla nas pierwszym ważnym krokiem. Przedsiębiorstwa powinny jednak starać się bardziej. Poprzez SBTi zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 60 proc. do 2030 r. w porównaniu do 2020 r., co jest naszym celem operacyjnym. LONGi zobowiązało się również do ograniczenia intensywności węglowej w wysokości 20 proc. na tonę materiału krzemowego, na wat ogniw solarnych i na tonę szkła zakupionych w 2030 r., w porównaniu z 2020 r.

Wspomniała Pani już o celach LONGi. Jakie działania wiążą się z nimi?

Angażujemy się w działania z trzech kluczowych obszarów: redukcji emisji, wydajności energetycznej i materiałowej oraz gospodarki cyrkularnej.

Aby drastycznie ograniczyć emisje, staramy się zasilać nasze zakłady energią odnawialną, w tym solarną. „Solar for Solar” to koncepcja polegająca na produkcji czystej energii poprzez czystą energię. Firma LONGi w 2022 r. wykorzystała 4,2 mld kWh energii odnawialnej, co stanowi 47,18 proc. całkowitego zużycia energii przez firmę. W wyniku tego zaoszczędziliśmy 2,43 ton emisji gazów cieplarnianych w 2022 r. Ponadto osiągnęliśmy poziom ponownego wykorzystania wody 63,67 proc., co stanowi wzrost o ponad 12 proc. w porównaniu z 2021 r. Dzięki temu zaoszczędziliśmy ponad 6 mln t wody.

Pracujemy również nad poprawą efektywności energetycznej naszych zakładów poprzez wykorzystanie zaawansowanych systemów zarządzania energią, co pozwala w sposób ciągły obniżać nasze zużycie energii. Uzyskanie rezultatów o tej skali wymaga szerokiego zakresu działań, dlatego LONGi zainicjowało 267 różnych projektów i wdrożeń, które ograniczą nasz ślad ekologiczny.

Jak dbacie o to, aby wasi dostawcy przestrzegali zasad zrównoważonego rozwoju?

Opracowaliśmy Kodeks postępowania, którego muszą przestrzegać nasi dostawcy. Zobowiązują się w nim między innymi do ograniczenia zanieczyszczeń do minimum, stałej poprawy swojej wydajności środowiskowej, zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, promowania oszczędności energii oraz ograniczenia emisji u swoich pracowników. Kodeks postępowania pozwala nam również weryfikować, czy nasi dostawcy spełniają nasze standardy ESG. Zobowiązali się oni również do minimalizacji ilości używanych opakowań oraz wdrożenia systemu zarządzania energią.

Wspomniała Pani, że podejście LONGi jest całościowe. Co dokładnie to oznacza i jak przekłada się to na rzeczywiste działania?

Oznacza to, że LONGi wdraża w sposób systemowy nową mentalność. Nie patrzymy tylko na nasz własny ślad ekologiczny, ponieważ musimy zrozumieć, jak nasze działania wpływają na szerszy ekosystem. Obejmuje to również refleksję nad tym, jak działania jednego z obszarów biznesowych grupy LONGi wpływają na inne, i jak można je powielić w innych sektorach działalności.

Myślenie systemowe wymaga wsparcia na wszystkich poziomach organizacji, w tym w zarządzie. W LONGi właśnie to ma miejsce, o czym wspomniałam na początku. Patrzymy w sposób systemowy na cały nasz łańcuch tworzenia wartości dodanej, uwzględniając również cykl życia naszych modułów. Zrównoważony rozwój w przemyśle solarnym musi brać pod uwagę cały cykl życia produktów.

 

artykuł sponsorowany