REKLAMA
 
REKLAMA

1,5 mln zł dotacji dla rolników na inwestycje OZE. Trwa nabór wniosków

1,5 mln zł dotacji dla rolników na inwestycje OZE. Trwa nabór wniosków
Fot. Next2Sun

Rolnicy zainteresowani inwestycjami w biogazownie rolnicze, instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii mogą uzyskać dofinansowanie w programie uruchomionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

ARiMR rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Fundusze na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej mogą się starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 r. przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

REKLAMA

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy także odbyć szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub zobowiązać się do jego odbycia nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność.

Kiedy można składać wnioski?

Już można składać wnioski o przyznanie dofinansowania. Nabór trwa od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. Wnioski przyjmowane są wyłącznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Na co dofinansowanie?

Wsparcie w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane jest w trzech obszarach:

A – budowa nowych biogazowni rolniczych

Wsparcie obejmuje operacje dotyczące budowy biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni rolniczej.

B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem)

Wsparciu podlegają operacje dotyczące zakupu:

REKLAMA

 1. mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
 2. instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
 3. magazynów energii innych niż magazyny energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1,
 4. pomp ciepła, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1,
 5. systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1-4.

C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich

Wsparciu podlegają operacje dotyczące:

 • docieplenia ścian zewnętrznych,
 • docieplenia dachu lub stropu,
 • zakupu świetlików dachowych,
 • docieplenia podłóg,
 • zakupu okien, drzwi zewnętrznych lub bram wjazdowych,
 • zakupu kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
 • zakupu instalacji do odzyskiwania ciepła,
 • zakupu systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
 • zakupu systemów monitoringu i zarządzania energią.

W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy wynosi 1,5 mln zł. Dla obszarów B i C dofinansowanie wynosi po 200 tys. zł.

Dotacje na OZE dla rolników z Energii dla wsi

Cały czas trwa także nabór wniosków o dotacje na inwestycje w energetykę odnawialną na terenach wiejskich w ramach programu Energia dla Wsi. Pierwotnie przyjęto, że wnioski o dofinansowanie w programie Energia dla Wsi będzie można składać do 15 grudnia 2023 r., jednak nabór został wydłużony do 29 lutego 2024 r.

Jednocześnie jego budżet został wyraźnie zwiększony – ze 100 mln zł do 1 mld zł.

Program Energia dla Wsi jest przeznaczony dla rolników, a także dla istniejących i powstających spółdzielni energetycznych lub jej członków. Wdraża go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a okres jego realizacji to lata 2022-2030. Źródłem finansowania programu jest unijny Fundusz Modernizacyjny.

Dofinansowanie można pozyskać w formie pożyczki (do 25 mln zł na beneficjenta) oraz dotacji (do 20 mln zł na beneficjenta).

Instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe są wspierane w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Natomiast na elektrownie wodne i biogazownie można otrzymać dotacje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

U mnie są 3 stare młyny kiedyś mielily zborze , moc niewielka ok 15 kw , ale to tak jak 60 kw w fotowoltaice , potrzeba wsparcia dla małych elektrowni wodnych , a przy nich małe stawy hodowli ryb , to alternatywa dla wsi a nie k socjale i żyją jak pasozyty

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA