REKLAMA
 
REKLAMA

Rynek wodoru – prawne aspekty, stan obecny, perspektywy rozwoju – szkolenie

Rynek wodoru - prawne aspekty, stan obecny, perspektywy rozwoju - szkolenie
Fot. Unsplash - Vadim Bozhko

Zapraszamy na szkolenie on-line: Rynek wodoru – prawne aspekty, stan obecny i perspektywy rozwoju, które odbędzie się 12 kwietnia. Celem szkolenia jest przybliżenie zmian zachodzących w zakresie regulacji dotyczących wodoru. Szkolenie kierowane jest do pracowników przedsiębiorstw, które prowadzą działalność związaną z rynkiem wodoru, pracowników administracji państwowej i innych instytucji zajmujących się tematyką wodoru. Szkolenie poprowadzi radca prawny, ekspert prawa energetycznego z praktycznym doświadczeniem nabytym w Urzędzie Regulacji Energetyki. 

Szkolenie on-line

Rynek wodoru – prawne aspekty, stan obecny i perspektywy rozwoju

12 kwietnia 2024 r.

Celem szkolenia jest przybliżenie zmian zachodzących w zakresie regulacji dotyczących wodoru.

Celem szkolenia jest z jednej strony przybliżenie treści dokumentów o charakterze kierunkowym np. strategie wodorowe Polski i UE, które stanowią podstawę dla projektowanych regulacji. Z drugiej strony, przedstawiona zostanie architektura regulacji dotyczących wodoru. Obecnie bowiem przepisy dotyczące wodoru są fragmentarycznie uregulowane w wielu ustawach np. ustawie o odnawialnych źródła energii, ustawie o elektomobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Szkolenie obejmuje także projektowane zmiany w polskim i europejskim systemie prawnym. W szczególności omówiona zostananie proponowana nowelizacja dyrektywy gazowej oraz projektowane zmiany w Prawie energetycznym.

Szkolenie kierowane jest do pracowników przedsiębiorstw, które prowadzą działalność związaną z rynkiem wodoru lub planujące rozpocząć, pracowników administracji państwowej i innych instytucji zajmujących się tematyką wodoru oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych tą gałęzią gospodarki.

Program

8.45-9.00 Logowanie uczestników

9.00-10.45 I. Regulacje dotyczące wodoru w prawie UE
1. Wodór w dokumentach KE, ACER, CEER, ENTSOG

 • Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu KE
 • Raporty i stanowiska ACER, CEER oraz ENTSOG

2. Dyrektywy UE dotyczące wodoru

 • Dyrektywa 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
 • Dyrektywa 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
 • Dyrektywa 2023/2413 zmieniająca dyrektywę 2018/2001, rozporządzenie 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych

3. Rozporządzenia UE

 • Rozporządzenie 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE
 • Rozporządzenie 2023/1184 uzupełniające dyrektywę 2018/2001 przez ustanowienie unijnej metodyki określającej szczegółowe zasady produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego
 • Rozporządzenie 2023/1185 uzupełniające dyrektywę 2018/2001 poprzez ustanowienie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku pochodzących z recyklingu paliw węglowych oraz poprzez określenie metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, uzyskanego dzięki odnawialnym ciekłym i gazowym paliwom transportowym pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzącym z recyklingu paliwom węglowym

10.45-11.00 Przerwa

11.00-13.30 II. Obowiązujące regulacje dotyczące wodoru
1. Polska Strategia Wodorowa
2. Regulacje dotyczące wodoru w rozporządzeniu systemowym gazowym

 • Transport wodoru sieciami gazowymi

3. Gwarancje pochodzenia dla wodoru

 • Wodór odnawialny – podstawowe regulacje
 • Gwarancje pochodzenia dla wodoru odnawialnego

4. Regulacje dotyczące wodoru w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

 • Wymagania jakościowe dla wodoru
 • Zasady monitorowania i kontroli wodoru

5. Wodór w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 • Regulacje dotyczące stacji wodoru
 • Kontrola i nadzór nad stacjami wodoru

6. Wodór a ustawa o biokomponentach i biopaliwach

 • Regulacje dotyczące biowodoru

7. Pomoc publiczna dla wodoru

 • Pomoc publiczna na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Horyzontalna pomoc publiczna na inwestycje w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych i propagowanie wodoru odnawialnego
 • Inne formy pomocy dla wodoru

13.30-13.45 Przerwa

13.45-15.00 III. Projektowane zmiany w przepisach w Polsce i UE

 • Projektowane zmiany w dyrektywie gazowej
 • Projektowane zmiany w rozporządzeniu 715/2009
 • Prawo wodorowe

15.00-15.30 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań* i zakończenie szkolenia

*dodatkowo oferujemy możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący

Łukasz Wędziński – radca prawny, ekspert prawa energetycznego z praktycznym doświadczeniem nabytym w Urzędzie Regulacji Energetyki. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki gdzie zajmował się przede wszystkim regulacjami dotyczącymi gazu ziemnego, a także biogazu i wodoru. Brał udział w pracach Urzędu Regulacji Energetyki na szczeblu międzynarodowym (ACER, CEER). Pracował również w w warszawskich kancelaria prawnych, gdzie zajmował się prawem cywilnym, energetycznym i podatkowym. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię prawną, doradzając klientom w zakresie prawa energetycznego, w tym szczególnie elektroenergetyki, paliw gazowych, odnawialnych źródeł energii i ciepłownictwa. Świadczy również pomoc prawną w obszarze prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa konkurencji. Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendysta Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Reims we Francji (Université de Reims-Champagne-Ardenne). Absolwent Centrum Prawa Brytyjskiego (Diploma in English Law and Legal Skills) organizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Cambridge University. Ukończył francuskojęzyczne studia uzupełniające magisterskie w zakresie francuskiego i europejskiego prawo gospodarczego (Master professionnel de Droit des affaires, spécialité: Droit français et européen des affaires), które organizuje Uniwersytet Warszawski wraz Uniwersytetem w Poitiers we Francji.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon>>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

Eurocon – materiał sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA