REKLAMA
 
REKLAMA

Ekoprojekt obejmie grzejniki – jest nowe rozporządzenie KE

Ekoprojekt obejmie grzejniki - jest nowe rozporządzenie KE
fot. e24/Unsplash

Komisja Europejska (KE) wprowadza nowe zasady dotyczące tzw. ekoprojektu dla urządzeń ogrzewających pomieszczenia. Dotyczą one zarówno grzejników elektrycznych, jak i zasilanych paliwami gazowymi lub płynnymi.  

Nowe przepisy przygotowane przez Komisję Europejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej mają na celu zmniejszenie zużycia energii i ułatwienie naprawy lokalnych ogrzewaczy pomieszczeń. Dokładna nazwa nowego aktu prawnego to: rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1103 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i oddzielnych powiązanych regulatorów oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu odnoszą się do takich urządzeń jak: grzejniki elektryczne, grzejące wieszaki na ręczniki, promienniki podczerwieni, elektryczne grzejniki podłogowe oraz kuchenki gazowe.

REKLAMA

Szerszy zakres ekoprojektu

Jak wskazuje KE, nowe zasady – zastępujące wcześniejsze środki dotyczące tzw. ekoprojektu dla produktów związanych z energią (wprowadzone ponad 10 lat temu tzw. dyrektywą ecodesign i etykietowania energetycznego i uszczegółowione uchylanym teraz rozporządzeniem 2015/1188) – są następstwem szeroko zakrojonych konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz kontroli Parlamentu Europejskiego i Rady prowadzonych od 14 listopada 2023 r. do 14 lutego 2024 r.

Nowe przepisy w szczególności rozszerzają zakres ekoprojektu na dodatkowe typy urządzeń, takie jak elektryczne wieszaki na ręczniki i duże grzejniki rurowe (zwykle stosowane w otwartych przestrzeniach fabrycznych). Także wyłączone wcześniej z ekoprojektu tzw. grzejniki podrzędne (elektryczne grzejniki oporowe bez wbudowanych elementów sterujących) obecnie zostały objęte nowymi wymogami.

Nowe przepisy wprowadzają maksymalne poziomy zużycia energii dla trybów niskiego poboru mocy, takich jak tryb wyłączenia lub czuwania, dla objętych nimi produktów. Z rozporządzenia mają skorzystać konsumenci w UE – producenci zostaną bowiem zobowiązani do udostępniania części zamiennych i powiązanych informacji w celu naprawy miejscowych ogrzewaczy.

Wymogami etykietowania energetycznego UE objęte mają być także niektóre nieelektryczne lokalne ogrzewacze pomieszczeń. Obecnie są one poddawane przeglądowi i proces ten ma się zakończyć w 2025 r.

Miliardowe oszczędności

Przyjęte środki mają według szacunków KE doprowadzić do łącznych oszczędności energii i emisji gazów cieplarnianych na poziomie odpowiednio 56 TWh i 6,6 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2040 r. Ponadto KE szacuje, że pomogą one konsumentom zaoszczędzić w tym okresie około 7,9 mld euro i przyczynią się do utworzenia ponad 24 tys. miejsc pracy.

Przyjęta w 2013 r. dyrektywa 2009/125/WE wprowadziła jednolitą etykietę energetyczną pozwalającą na dokładne porównanie urządzeń – gazowych, olejowych i elektrycznych. Teraz uszczegółowiono zakres urządzeń objętych obowiązkiem etykietowania.

REKLAMA

Od kiedy nowe przepisy?

Nowe przepisy będą stosowane od 1 lipca 2025 r. Wcześniej jednak zacznie obowiązywać art. 6 rozporządzenia – od 9 maja 2024 r.

Wspomniany art. 6, który będzie stosowany już od maja br., zatytułowany jest „Obejście przepisów”. Jego treść to:

Artykuł 6

1. Producenci, importerzy ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą wprowadzać do obrotu ani oddawać do użytku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń lub oddzielnych powiązanych regulatorów zaprojektowanych w taki sposób, aby zmieniały swoje działanie lub właściwości podczas badania w celu uzyskania korzystniejszego wyniku w odniesieniu do którejkolwiek z deklarowanych wartości parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Producenci, importerzy ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą zalecać instrukcji dotyczących badań, w szczególności w przypadku gdy badaniu poddawane są miejscowe ogrzewacze pomieszczeń lub oddzielne powiązane regulatory, które to instrukcje skutkują zmianą zachowania lub właściwości tych ogrzewaczy lub oddzielnych powiązanych regulatorów w celu uzyskania korzystniejszego wyniku dla którejkolwiek z deklarowanych wartości parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3. Producenci, importerzy ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą wprowadzać do obrotu ani oddawać do użytku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń lub oddzielnych powiązanych regulatorów zaprojektowanych w taki sposób, aby w krótkim czasie po oddaniu do użytku zmieniały swoje działanie lub właściwości, co prowadzi do obniżenia którejkolwiek z deklarowanych wartości parametrów określonych w niniejszym rozporządzeniu”.

Z całym rozporządzeniem można się zapoznać pod tym linkiem.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Niedługo to będą rządzić moją dupą

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA