NFOŚiGW dofinansował budowę 18 biogazowni

NFOŚiGW dofinansował budowę 18 biogazowni
European Biogas Association press

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej poinformował, że w ramach Programu 3.2: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) realizowanego w latach 2010-2016 dofinansował budowę 18 biogazowni rolniczych.

W ramach programu 3.2: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 2) Biogazownie rolnicze, NFOŚiGW przyznał dotacje w wysokości 82 mln zł i pożyczki na 116 mln zł.

Zgodnie z warunkami programu System Zielonych Inwestycji GIS, dotacje były udzielane w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a pożyczki do 45 proc. kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA
REKLAMA

Od 2010 r. przeprowadzono w tym programie trzy nabory, w których wpłynęły wnioski o dofinansowanie 143 przedsięwzięć na łączną kwotę kosztów całkowitych 3 174 mln zł i kwocie dofinansowania w formie dotacji w wysokości 785 mln zł, a także pożyczki na łączną sumę 1,198 mld zł.

Łącznie w latach 2010-2016 udzielono ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz innych środków NFOŚiGW dofinansowania na realizację 562 przedsięwzięć w formie dotacji do kwoty 1 428 mln zł i w formie pożyczki do kwoty 590 mln zł.

red. gramwzielone.pl