Ile mikroinstalacji OZE jest w Warszawie?

Ile mikroinstalacji OZE jest w Warszawie?
Fot. innogy Polska

Działająca na terenie Warszawy i okolic jako operator systemu dystrybucyjnego spółka innogy Stoen Operator (wcześniej RWE Stoen Operator) w pierwszych trzech kwartałach br. przyłączył do sieci instalacje OZE o mocy ponad 0,5 MW. W większości to mikroinstalacje. Wszystkie przyłączone źródła OZE to fotowoltaika.

W całym 2015 r. spółka innogy Stoen Operator przyłączyła w sumie 26 mikroinstalacji, a całkowita liczba takich instalacji w sieci tego operatora wzrosła do 41.

W I kwartale 2016 r. Innogy przyłączył do sieci 14 mikroinstalacji OZE, w kolejnym kwartale przyłączono 16 mikroinstalacji, a w ostatnim kwartale – w okresie od lipca do końca września – przyłączono 64 mikroinstalacje, co oznacza, że ich całkowita liczba w sieci operatora działającego na terenie Warszawy i okolic zwiększyła się do 135.

REKLAMA

To niewiele zważywszy na liczbę odbiorców w stolicy, a także na realizowane w ostatnich kwartałach programy wsparcia, w tym program Prosument, czy program dotacji na zakup domowych instalacji OZE, które z przerwami realizuje Urząd m.st. Warszawy.

REKLAMA

Jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez spółkę innogy Stoen Operator, moc przyłączonych do jej sieci w pierwszych trzech kwartałach br. 94 mikroinstalacji wyniosła 587 kW, z czego moc 64 mikroinstalacji przyłączonych w ostatnim kwartale wyniosła 367 kW.

Średnia moc przyłączanych mikroinstalacji OZE  w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. na terenie Warszawy wyniosła ok. 6,24 kW.

Oprócz mikroinstalacji, innogy Stoen Operator przyłączył w okresie od stycznia do końca września br. tylko dwa inne źródła OZE. Ich łączna moc to 145 kW. W obu przypadkach chodzi o instalacje fotowoltaiczne.

innogy Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego. Firma dostarcza energię ponad 978 tysiącom klientów w Warszawie i okolicach.

red. gramwzielone.pl