Zarządca Rozliczeń pokazuje jak policzyć pomoc publiczną w aukcji

Zarządca Rozliczeń pokazuje jak policzyć pomoc publiczną w aukcji
Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

Spółka Zarządca Rozliczeń SA opublikowała kalkulator służący do policzenia pomocy publicznej w przypadku projektów zgłaszanych do aukcji dla odnawialnych źródeł energii.

Pierwszą aukcję dla OZE zaplanowano już na 30 grudnia br. Problemem dla inwestorów, którzy zgłoszą w tej aukcji swoje projekty, proponując określoną cenę za energię, może być oszacowanie tej ceny, jeśli ich projekty zostały wcześniej wsparte pomocą publiczną na poziomie inwestycyjnym – np. dotacją z Unii Europejskiej lub NFOŚiGW.

W przypadku takich projektów, które mają już na koncie pomoc publiczną, cena oferowana w aukcji musi być odpowiednio pomniejszona, aby nie przekroczyć dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej na skutek otrzymania dodatkowego wsparcia na poziomie operacyjnym dzięki wygranej aukcji.

REKLAMA

Złe oszacowanie dozwolonej pomocy publicznej mogłoby skutkować ryzykiem zwrotu pomocy przyznanej na podstawie wygranej aukcji.

Zarządca Rozliczeń SA, który na mocy ostatnio znowelizowanej ustawy o OZE ma zarządzać środkami z tzw. opłaty OZE, opublikował na swojej stronie internetowej wzór kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Kalkulator adresowany jest do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcję w 2016 roku, organizowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kalkulator ma charakter jedynie informacyjny i został opracowany jako narzędzie pomocnicze dla wytwórców do wyliczania wartości pomocy publicznej – informuje Zarządca Rozliczeń.

REKLAMA

Zaledwie w tym miesiącu weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Energii, które wskazuje sposób wyliczenia wartości pomocy publicznej w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

W rozporządzeniu wskazuje się wzory, które umożliwiają obliczenie dopuszczalnej pomocy publicznej, dzięki czemu inwestorzy, którzy otrzymali już pomoc publiczną na etapie inwestycyjnym, będą mogli obliczyć wysokość maksymalnej pomocy możliwej do uzyskania na etapie operacyjnym, na podstawie wygranej aukcji.

Ponadto w rozporządzeniu znajdziemy wzór oświadczenia, w którym inwestor przystępujący do aukcji ma wskazać, czy skumulowana wartość pomocy otrzymanej do dnia zakończenia okresu wsparcia nie przekracza maksymalnej, możliwej do otrzymania pomocy publicznej, zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy o OZE.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii jest dostępne pod tym linkiem.

Kalkulator opracowany przez Zarządcę Rozliczeń SA można pobrać pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl