BOŚ Bank na plusie

BOŚ Bank na plusie
Foto. Gramwzielone.pl

Grupa BOŚ osiągnęła w I kwartale 2017 r. zysk netto w wysokości 20 mln zł, wobec straty 12,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa BOŚ Bank w okresie styczeń-marzec br. poprawiła wynik odsetkowy o 28,4 mln zł, tj. o 40,2 proc. w relacji do I kwartału 2016 roku. Marża odsetkowa na aktywach ogółem wzrosła o 0,4 p.p. w relacji do 2016 roku – właśnie głównie ze względu na wzrost wyniku odsetkowego. Wyższy o 3,3 mln zł w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r., tj. o 12,5 proc.. był także wynik z tytułu prowizji, na co miał wpływ przede wszystkim wzrost o 11,8 proc. przychodów  z tytułu operacji papierami wartościowymi.

Wynik BOŚ z I kwartału 2017 r. został obciążony jednorazowo ustaloną przez BFG, całą roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r. – w wysokości 24,7 mln zł. BOŚ zauważa, że gdyby składka była odprowadzana równomiernie przez cały rok, zysk netto Grupy BOŚ za I kwartał 2017 r. wyniósłby jeszcze więcej, bo 38,5 mln złotych.

REKLAMA

Poprawiły się także inne wskaźniki obrazujące działalność BOŚ. Wskaźnik koszty/dochody, pomimo zaliczenia w koszty I kwartału 2017 r. rocznej składki na BFG, wyniósł 72,4 proc. Przy uwzględnieniu kosztów tej składki równomiernie w okresie całego roku, wskaźnik koszty/dochody za I kwartał br. sięgnąłby 60,3 proc. Poziom adekwatności kapitałowej na dzień 31 marca 2017 r. utrzymywał się powyżej poziomów zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego – współczynnik wypłacalności wyniósł 14,65 proc., wobec 14,28 proc. na koniec 2016 roku.      

Również w I kwartale 2017 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła oceny ratingowe dla Banku, w tym rating długoterminowy na poziomie „B+” z perspektywą stabilną.

REKLAMA

Problem z kredytami wiatrowymi

W marcu br. Bank Ochrony Środowiska poinformował o wysokości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości za 2016 r. Utworzone przez BOŚ rezerwy wynoszą łącznie 220,8 mln zł. W tej kwocie 98,5 mln zł dotyczy bankowego portfela kredytowego farm wiatrowych, co oznacza wzrost o 92,1 mln zł w stosunku do 2015 r.

Decyzja BOŚ dotyczy kredytów przyznawanych na farmy wiatrowe głównie w latach 2013-2015. Natomiast portfel pozostałych rezerw utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2015 roku (wzrost o 4,5 mln zł).

– Utworzenie przez Bank odpisów na kredyty związane z finansowaniem farm wiatrowych jest profesjonalną i odpowiedzialną decyzją zarządu BOŚ w obecnej niepewnej sytuacji rynkowej tego sektora – informował w marcu br. Stanisław Kluza, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska. – W oparciu o rzetelną ocenę sytuacji rynkowej obecny zarząd BOŚ przyjął wobec portfela kredytowego farm wiatrowych podejście ostrożnościowe, zdecydowanie inne niż było stosowane w poprzednich latach. Warto także podkreślić, że podjęliśmy taką decyzję pomimo braku, na dzień 31 grudnia 2016 r., zaległości w obsłudze zobowiązań przez inwestorów posiadających inwestycje wiatrowe – oceniał prezes BOŚ Banku.

BOŚ Bank posiadał na koniec I połowy ubiegłego roku 2,6 mld zł należności pozostających do spłacenia przez inwestorów, którzy wybudowali farmy wiatrowe.

red. gramwzielone.pl