BEE: w 2018 roku niższa opłata OZE w Niemczech

BEE: w 2018 roku niższa opłata OZE w Niemczech
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Największe niemieckie stowarzyszenie branży źródeł odnawialnych zapowiada obniżenie w przyszłym roku niemieckiej opłaty EEG, z której finansowane są koszty dopłat dla producentów energii odnawialnej i które przenosi się na rachunki konsumentów.

Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) prognozuje, że opłata EEG doliczana do rachunków niemieckich gospodarstw domowych w przyszłym roku wyniesie 6,71 eurocentów/kWh wobec tegorocznego poziomu 6,88 eurocentów/kWh.

Znacznie niższe koszty wsparcia energii odnawialnej ponoszą niemieckie przedsiębiorstwa. Ulgi dla przemysłu dodatkowo obciążają rachunki gospodarstw domowych. 

REKLAMA

Stowarzyszenie reprezentujące niemiecką branżę OZE informuje, że niewielka obniżka opłaty będzie możliwa dzięki nieco wyższym cenom energii na rynku hurtowym.

W ostatniej dekadzie ceny energii w hurcie na niemieckim rynku energetycznym mocno spadły głównie dzięki uruchomieniu ogromnego potencjału odnawialnych źródeł energii i pojawieniu się dużej, dodatkowej podaży energii.

Tym samym wzrosła różnica między cenami, po jakich energia była sprzedawana na rynku, a stałymi cenami, zagwarantowanymi na 20 lat producentom zielonej energii w systemie taryf gwarantowanych.

REKLAMA

O ile w roku 2010 opłata EEG wynosiła jeszcze 1,32 eurocentów/kWh, o tyle rok później wzrosła do 2,05 eurocentów/kWh, a dwa lata później sięgnęła 3,53 eurocentów/kWh. Kolejny skok miał miejsce w latach 2012/13, kiedy opłata EEG wzrosła z 3,59 eurocentów/kWh do 5,28 eurocentów/kWh. W roku 2014 wyniosła 6,24 eurocenty, rok później spadła do 6,17 eurocentów/kWh, ale w kolejnym roku ponownie wzrosła do 6,35 eurocentów/kWh

Szczególnie wysokie taryfy gwarantowane producenci energii z OZE otrzymywali w Niemczech pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Koszty niemieckiego systemu wsparcia, które obecnie sięgają ponad 20 mld euro rocznie, znacznie spadną, gdy zaczną z niego wychodzić uruchomione wówczas instalacje.

Dla projektów uruchamianych w kolejnych latach taryfy konsekwentnie obniżano, co szło w parze ze spadkiem kosztów technologii wiatrowych czy fotowoltaicznych.

W ramach obecnie funkcjonującej w Niemczech ustawy EEG inwestorzy planujący realizację większych projektów OZE muszą konkurować o wsparcie jak najniższą ceną za energię w ramach organizowanych systematycznie aukcji. Energia z mniejszych instalacji może nadal być sprzedawana w dotychczasowym systemie taryf gwarantowanych, bez konkurowania o wsparcie w aukcjach.

W pierwszej połowie 2017 r. udział OZE w niemieckim miksie wytwarzania energii elektrycznej wzrósł do 35,1 proc. wobec 32,7 proc. w pierwszej połowie 2016 r. oraz wobec 30,8 proc. w I poł. roku 2015. 

red. gramwzielone.pl