Zmiany w rejestrze małych instalacji OZE

Zmiany w rejestrze małych instalacji OZE
Fot. PV Polska Energia

W obowiązującej od połowy ubiegłego miesiąca wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii zmieniono przedziały mocowe mikroinstalacji i małych instalacji OZE. Teraz o uwzględnieniu tych zmian w prowadzonym przez siebie rejestrze poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Dotąd maksymalna moc mikroinstalacji, która umożliwiała skorzystanie z preferencji i zwolnień na etapie instalacji – w stosunku do większych systemów OZE – wynosiła 40 kW. Taką granicę przyjęto w nowelizacji Prawa energetycznego z lipca 2013 r. i potwierdzono ją w przyjętej w 2015 r. ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Teraz jednak, wraz z ostatnią nowelizacją tej ustawy, podwyższono maksymalną moc mikroinstalacji do 50 kW.  Zgodnie z aktualną ustawą OZE, mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

REKLAMA

Zmiany wprowadzono także w zakresie tzw. małych instalacji OZE. Obecnie ustawowo to instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w których łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

W związku z tymi zmianami Urząd Regulacji Energetyki informuje, że zmianie ulegają treści wpisów dokonywanych w rejestrze wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

URE podkreśla, że w związku ze zmianą definicji dotychczasowi wytwórcy w małych instalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej w przedziale <41 kW – 50 kW> z dniem 14 lipca  2018 r. stali się wytwórcami w mikroinstalacjach.

REKLAMA

Natomiast dotychczasowi wytwórcy posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej w przedziale <201 kW – 499 kW> stali się wytwórcami w małych instalacjach.

URE przypomina, że wszyscy wytwórcy wpisani do rejestru małych instalacji OZE w III kwartale 2018 r. lub w jego części mają obowiązek złożenia ‒ za ten okres ‒ sprawozdania kwartalnego w terminie do 30 października 2018 r.

Przykładowy wzór sprawozdania kwartalnego dostępny jest pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o