REKLAMA
 
REKLAMA

Od dzisiaj zmiany w programie Czyste Powietrze

Od dzisiaj zmiany w programie Czyste Powietrze
Fot. Pixabay - Alexandra_Koch

Dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące dofinansowania w programie Czyste Powietrze, które przede wszystkim obejmą pompy ciepła, kotły na pellet i kotły zgazowujące drewno. Okres przejściowy na uzupełnienie niezbędnej dokumentacji dla producentów tych urządzeń grzewczych zakończy się w czerwcu 2024 r. Dziś zmieniają się także zasady przyznawania środków z najwyższego poziomu dofinansowania.

Zmiany w programie Czyste Powietrze w 2024 r. są reakcją na informacje o nieuczciwych firmach oferujących urządzenia grzewcze niskiej jakości. Dotyczy to przede wszystkim niespełniających norm pomp ciepła, których kupno i montaż może skutkować wysokimi rachunkami za energię. Zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązku wyboru pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na opracowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Wymóg wprowadzenia urządzeń grzewczych na listę ZUM ma na celu ochronę nabywców przed zakupem urządzeń niezgodnych z parametrami.

Wcześniej lista ZUM obejmowała urządzenia rekomendowane, a od 22 kwietnia 2024 r. dotowane będą tylko urządzenia grzewcze widniejące na tej liście.

REKLAMA

Kolejne wprowadzone w programie Czyste Powietrze zmiany zakładają możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze?

Dotacje tylko na urządzenia z listy ZUM i weryfikacja pomp ciepła

Główną i jedną z kluczowych zmian w 2024 r. w programie Czyste Powietrze są zwiększone wymagania dotyczące urządzeń grzewczych, takich jak: pompy ciepła, kotły na pellet i kotły zgazowujące drewno. Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początku tego roku do dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze zakwalifikują się jedynie te pompy ciepła, których parametry techniczne będą potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA. To jeden ze sposobów, aby uchronić beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń, które nie spełniają parametrów wskazanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów opracowaną przez NFOŚiGW.

Obowiązkowy wybór urządzeń z listy ZUM dotyczy także kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet drzewny. W tym przypadku nie ma zmiany wymogów w programie Czyste Powietrze.

Zmiany dotyczące pomp ciepła dofinansowywanych w ramach programu Czyste Powietrze:

 • kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane listę zielonych urządzeń i materiałów;
 • pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę ZUM po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM;
 • wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA; wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia;
 • badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio-, jak i niskotemperaturowych;
 • przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu Czyste Powietrze;
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ‐PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów/dystrybutorów raportów z ww. badań zweryfikuje spełnienie nowych wymogów programu przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM;
 • po zakończeniu okresu przejściowego, który zakończy się 13 czerwca br., na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację.

W przypadku zgłaszania do wpisu na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu można przedstawić badanie dla typoszeregu. Jeśli jeden typoszereg obejmuje nie więcej niż pięć podtypów, można przedstawić raport z badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu. Jeśli typoszereg składa się z więcej niż pięciu podtypów urządzeń, należy przedstawić co najmniej jeden raport z badania urządzenia na każde pięć podtypów.

Modele pomp ciepła uznaje się za należące do jednego podtypu w danym typoszeregu, jeżeli mają jednocześnie:

 • identyczną konstrukcję obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy,
 • ten sam typ i tę samą liczbę sprężarek jednego producenta,
 • ten sam typ elementu rozprężnego,
 • ten sam typ skraplacza,
 • ten sam typ parownika,
 • ten sam typ procesu odszraniania,
 • ten sam sterownik i taką samą zasadę sterowania wydajnością.

Nowe zasady przyznawania środków z najwyższego poziomu dofinansowania

Kolejną zmianą w programie Czyste Powietrze jest ograniczenie możliwości dofinansowania w części III programu. Uzyskanie najwyższego poziomu dofinansowania z nowej edycji programu Czyste Powietrze będzie możliwe tylko jednorazowo na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny znajdujący się w tym budynku.

REKLAMA

Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania, otrzyma możliwość dofinansowania na kolejne budynki tylko z podstawowego poziomu, czyli będzie mógł wnioskować o dofinansowanie w ramach I części programu.

Dla kogo program Czyste Powietrze?

Rządowy program Czyste Powietrze uruchomiono po raz pierwszy w 2018 r., a czas jego trwania przewidziano do końca 2029 r. Przyjmowanie wniosków i podpisywanie umów o dofinansowanie projektów będzie prowadzone do końca 2027 r., a prace objęte dofinansowaniem powinny zakończyć się do połowy 2029 r.

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali wydzielonych w takich budynkach z osobną księgą wieczystą. Celem programu jest propagowanie odnawialnych źródeł energii i walka ze smogiem.

Formy dofinansowania składają się z trzech dostępnych poziomów dofinansowania:

 • część I (podstawowy poziom dofinansowania) – do 66 000 zł,
 • część II (podwyższony poziom dofinansowania) – do 99 000 zł,
 • część III (najwyższy poziom dofinansowania) – do 135 000 zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze można otrzymać na:

 • wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (np. węgiel czy drewno) – tzw. kopciucha – na nowy efektywny i ekologiczny kocioł – piec centralnego ogrzewania,
 • modernizację instalacji grzewczej (instalacji CO i CWU),
 • docieplenie budynku (ocieplenie ścian, stropu, podłogi),
 • wymianę okien, drzwi i bram garażowych,
 • zakup rekuperacji, tzw. wentylacji mechanicznej, z odzyskiem ciepła,
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z przeznaczeniem na autokonsumpcję wytwarzanej energii elektrycznej.

Wsparcie finansowe z programu Czyste Powietrze w 2024 r. można otrzymać także na audyt energetyczny, który pozwoli uzyskać informacje nt. najskuteczniejszego sposobu docieplenia i ogrzania budynku.

Ponad 9,7 mld zł wypłaconych dotacji

Program Czyste Powietrze zakłada likwidację 3 mln pozaklasowych kotłów w domach jednorodzinnych w ciągu 10 lat. Od startu programu w 2018 r. złożono ponad 832 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 26 mld zł. Stanowi to około 1/4 założonego celu.

Dotychczas w programie Czyste Powietrze podpisano ponad 689 tys. umów o dofinansowanie na łączną kwotę 19,4 mld zł. Beneficjentom programu wypłacono już niemal 9,74 mld zł dofinansowania. Maksymalny poziom dotacji w programie dla pojedynczego beneficjenta wynosi 136 tys. zł.

Katarzyna Poprawska-Borowiec

katarzyna.borowiec@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA