Kilkanaście tysięcy nowych mikroinstalacji. Stabilizacja na rynku prosumenckim?

Kilkanaście tysięcy nowych mikroinstalacji. Stabilizacja na rynku prosumenckim?
Soltech Energy

Po uruchomieniu systemu net-billing liczba nowych mikroinstalacji należących do prosumentów ustabilizowała się na poziomie kilkunastu tysięcy w skali miesiąca. Aktualnej dynamice nowych przyłączeń mikroinstalacji jest daleko do osiąganej w ostatnich miesiącach, w których przyłączenie umożliwiało jeszcze wejście do poprzedniego systemu rozliczeń prosumentów.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) podało najnowsze informacje na temat przyłączeń mikroinstalacji. Wynika z nich, że we wrześniu w naszym kraju przybyło 14 060 prosumentów. Uruchomili oni mikroinstalacje o łącznej mocy 129,8 MW. Jest to wynik zbliżony do liczb z wcześniejszych miesięcy. W sierpniu bowiem operatorzy sieci dystrybucyjnej przyłączyli 14 762 mikroinstalacje o mocy 130,2 MW, w lipcu w sieci pojawiły się 14 904 mikroinstalacje o mocy 128,4 MW, a w czerwcu przyłączono 16 498 mikroinstalacji o mocy 156 MW.

Najlepszy w tym roku pod względem przyłączeń prosumentów był marzec (19 452 mikroinstalacje o mocy 168,2 MW), a najgorszy – kwiecień (12 114 mikroinstalacji o mocy 109,7 MW).

REKLAMA

Sumaryczny wolumen prosumentów w Polsce na koniec września wzrósł do 1 335 960. Łączna moc zainstalowanych mikroinstalacji na koniec września wyniosła 10 416,5 MW.

 

Miesięczne wolumeny przyłączeń mikroinstalacji
Miesięczne wolumeny przyłączeń mikroinstalacji, dane do końca września 2023 r. Źródło: PTPiREE

We wrześniu średnia jednostkowa moc przyłączanych mikroinstalacji wyniosła 9,23 kW. To wynik lepszy względem miesiąca wcześniejszego (8,82 kW) i porównywalny ze średnią mocą przyłączanych mikroinstalacji w zeszłym roku. Dla całego 2022 r. średnia moc wyniosła 9,68 kW i była wyższa od średniej z 2021 r. (7,62 kW).

REKLAMA

Daleko do inwestycji z początku 2022 r.

W ostatnich miesiącach widać wyraźną stabilizację liczby przyłączeń mikroinstalacji – szczególnie jeśli spojrzymy na ubiegłoroczny roller coaster, który był wynikiem zmiany zasad rozliczeń prosumentów. Właściciele mikroinstalacji, którzy złożyli wnioski o przyłączenie do sieci do końca marca 2022 r., mogli jeszcze wejść do wcześniejszego systemu rozliczeń w formie opustów. Późniejsze złożenie wniosku uprawniało już tylko do rozliczeń w nowym systemie net-billing (postrzeganym na rynku jako mniej korzystny).

Rekordowy w dotychczasowej historii rynku prosumenckiego w Polsce był marzec 2022 r. Według danych PTPiREE przyłączono wówczas do sieci niemal 75 tys. prosumentów. Dane z kolejnego miesiąca wskazują przy tym, że sporo ze zgłoszeń złożonych do końca marca zostało zrealizowanych w późniejszych tygodniach. Wysoka była liczba przyłączeń z kwietnia (niemal 60 tys.) i maja 2022 r. (38,2 tys.). W późniejszych miesiącach przyłączenia prosumentów spadły już do kilkunastu tysięcy, a nawet poniżej 10 tys. na przełomie 2022 i 2023 r.

Dotacje dla prosumentów

Obecnie widać, że na zbliżenie się do rekordów rynku prosumenckiego z końca 2021 r. i początku 2022 r. na razie nie ma szans – mimo udostępnionej w kwietniu br. dużej puli dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne w piątej edycji programu Mój Prąd.

Do połowy zeszłego miesiąca w piątym naborze w Moim Prądzie zostało złożonych ponad 64 tys. wniosków o dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Wartość tych dotacji sięga 386,6 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania na instalację fotowoltaiczną w Moim Prądzie 5.0 wynosi 7 tys. zł.

W programie można otrzymać dotacje także m.in. na magazyny energii i pompy ciepła. Po najnowszych zmianach w Moim Prądzie wnioski o dotację na takie urządzenia będą mogły złożyć również osoby, które otrzymały już wcześniej dofinansowanie na fotowoltaikę z innych programów. Więcej na ten temat w artykule: Ważna zmiana w dotacjach z programu Mój Prąd.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.