Pompa ciepła made in Poland. Dystrybutor OZE już nad tym pracuje

Pompa ciepła made in Poland. Dystrybutor OZE już nad tym pracuje
Michał Sochacki. Fot. beeIN

BeeIN zamierza opracować własną, efektywną energetycznie pompę ciepła, dostosowaną do europejskich warunków klimatycznych. W tym celu spółka nawiązała współpracę z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. Wiadomo, w której części Polski urządzenia byłyby produkowane.

Notowana na rynku NewConnect spółka beeIN od czterech lat działa w sektorze pomp ciepła. W tym czasie zbierała doświadczenia, które doprowadziły ją do rozpoczęcia prac nad stworzeniem własnego, nowatorskiego urządzenia. Jak podaje, decyzja ta była rezultatem kilkuletniej współpracy z instalatorami i serwisantami pomp ciepła światowych marek.

Wcześniej w tym roku dystrybutor informował o rozpoczęciu prac nad własną pompą ciepła. Teraz rozważa budowę w Polsce centrum badawczo-rozwojowego i uruchomienie produkcji takich urządzeń.

REKLAMA

Co można poprawić w pompach ciepła?

Jak podkreśla beeIN, kilkuletnia dystrybucja pomp ciepła oraz współpraca z instalatorami i serwisantami tych urządzeń pozwoliły zidentyfikować obszary, w których można ulepszyć działanie pomp ciepła. Chodzi o zwiększenie ich wydajności i efektywności energetycznej (obniżenie energochłonności), poprawę bezpieczeństwa ich użytkowania, a także zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Aby osiągnąć założony cel, spółka beeIN nawiązała współpracę z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (PW). Porozumienie zakłada wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez co najmniej pięć lat.

W dobie profesjonalizującego się rynku OZE długofalową przewagę konkurencyjną osiągną firmy, które inwestują w innowacje. Naszą ambicją jest znalezienie się w gronie przedsiębiorstw, które wyznaczają trendy i jako pierwsze oferują klientom rozwiązania nowej generacji. Konsekwentnie do tego dążymy, pracując z zespołem naukowców z Politechniki Warszawskiej nad innowacyjną pompą ciepła, której stworzenie wygeneruje wartość zarówno dla naszych klientów, jak i akcjonariuszy – wyjaśnia Michał Sochacki, prezes zarządu beeIN.

Wspólne działania mają doprowadzić do opracowania pompy ciepła o zredukowanym zużyciu energii i wprowadzenia na rynek innowacyjnego urządzenia.

Urządzenia do domu i dla przemysłu

Strategia biznesowa przyjęta przez beeIN to „dywersyfikacja do kwadratu”. Z jednej strony spółka sprzedaje zróżnicowane portfolio produktów z sektora OZE, łączące wykorzystanie najnowszych technologii, z drugie – rozszerza swoją działalność na nowych rynkach zagranicznych.

Strategia dywersyfikacji obejmuje też obszar innowacji. Spółka chce uzyskać wiodącą pozycję na rynku nowatorskich, energooszczędnych i bardziej efektywnych pomp ciepła. Chce wytwarzać urządzenia zarówno dla klientów detalicznych, jak i przemysłowych.

Dążymy do stworzenia pomp ciepła o mniejszych mocach typu powietrze-woda, przeznaczonych dla klientów indywidualnych, oraz pomp ciepła o większych mocach typu solanka-woda, które znajdą zastosowanie w obiektach przemysłowych, szpitalach, żłobkach, szkołach i wspólnotach mieszkaniowych – wyjaśnia Jan Paweł Lisicki, członek rady nadzorczej beeIN.

Rewolucja na rynku pomp ciepła?

W swoich pracach nad pompą ciepła, której parametry mają być dostosowane do europejskich warunków klimatycznych, beeIN zamierza ściśle powiązać działania konstrukcyjne z analizą teoretyczną i badaniami laboratoryjnymi. W fazie badawczo-rozwojowej weryfikowane będą parametry pracy urządzeń.

Pompy ciepła przystosowane będą do pracy w systemach IoT, z możliwością zdalnego zarządzania, co poprawi powszechnie oczekiwany przez użytkowników komfort i bezpieczeństwo obsługi, a także umożliwi zdalne dostosowywanie pracy urządzenia do warunków lokalnych. Przyczyni się to również do osiągnięcia jak najlepszych parametrów użytkowych, w tym obniżenia zużycia energii. Ważnym aspektem projektu jest także rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, które pozwoli na testowanie urządzeń oraz prowadzenie prac zmierzających do opracowania i dalszego rozwoju nowych urządzeń grzewczych i chłodzących różnego typu wykorzystujących pompy ciepła – mówi dr inż. Jacek Hendiger, kierownik zespołu B+R.

Opracowywane urządzenia mają umożliwiać zintegrowanie ich z istniejącymi już lokalnymi systemami grzewczymi. Ponadto pompy ciepła o zwiększonej wydajności zostaną dostosowane do specyfiki klimatu europejskiego, charakteryzującego się ujemnymi temperaturami w zimie w poszczególnych regionach kontynentu.

REKLAMA

Spółka zakłada, że wprowadzenie nowych urządzeń na rynek pozwoli obniżyć koszty ogrzewania, zwiększyć dostępność pomp ciepła dla osób średniozamożnych i przyspieszyć termomodernizację budynków. Przedstawiciele beeIN podkreślają, że nowe urządzenia mogą istotnie zmienić rynek pomp ciepła.

Wprowadzenie na rynek energooszczędnych pomp ciepła, w których zastosujemy czynniki robocze o mniejszym (znikomym) wpływie na środowisko naturalne, może zainicjować jakościową zmianę na rynku tych urządzeń w skali Polski, a nawet Europy. Dotyczy to w szczególności rzadko obecnie wykorzystywanych pomp ciepła typu solanka-woda, których nowa generacja może wykreować nowy rynek pomp ciepła – mówi Jan Paweł Lisicki.

Ekologiczny czynnik chłodniczy

Naukowcy podkreślają, że w opracowywanej pompie ciepła zastosują czynnik roboczy o najniższym możliwym wskaźniku oddziaływania na środowisko GWP (ang. Global Warming Potential). Zostanie on dobrany pod kątem zarówno wysokiej efektywności urządzenia, jak i bezpieczeństwa jego użytkowania.

W innowacyjnej konstrukcji pompy ciepła przewidywana jest realizacja transkrytycznego i/lub podkrytycznego obiegu czynników roboczych o znikomej wartości wskaźnika GWP (Potencjału Globalnego Ocieplenia), w tym czynników naturalnych oraz ich roztworów. Zakładamy też opracowanie rozwiązań technicznych, algorytmów i sposobów regulacji w celu dopasowania temperatury przemian fazowych do panujących warunków atmosferycznych oraz obciążenia cieplnego budynku. Istotnym elementem prac będzie również optymalizacja procesu odtajania parowacza w celu zapewniania najwyższej efektywności energetycznej instalacji – wyjaśnia dr inż. Marian Rubik z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Nowa generacja pomp ciepła ma być bezpieczniejsza dla użytkowników środowiska dzięki wyeliminowaniu silnie wybuchowego propanu. Jest to odpowiedź również na planowane zmiany regulacji unijnych, które mają wprowadzić zakaz stosowania niektórych czynników chłodniczych przyczyniających się do powstawania efektu cieplarnianego.

Lokalizacja nowej inwestycji

Prezes beeIN zaznacza, że celem spółki jest stworzenie innowacyjnej pompy ciepła i zbudowanie w Polsce infrastruktury umożliwiającej rozpoczęcie produkcji urządzeń.

Planujemy zlokalizować nasze centrum badań B+R na terenie gminy Siedlce, skąd się wywodzimy i gdzie zarejestrowana jest nasza firma. Jego budowa będzie istotnym wydarzeniem nie tylko dla nas, ale i dla społeczności lokalnej, ponieważ pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć jakość życia okolicznych mieszkańców. Liczymy na to, że pozyskamy grant w ramach Ścieżki SMART, który pozwoli nam zrealizować nasze strategiczne cele związane z tą inwestycją. Jesteśmy też jednak otwarci na inne sposoby finansowania tego projektu w przypadku niepowodzenia w pozyskaniu grantu z PARP-u – wyjaśnia Michał Sochacki.

Złożony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosek dotyczy grantu na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w obszarze pomp ciepła oraz budowę bazy badawczo-rozwojowej i produkcyjnej. Granty takie udzielane są w konkursie Ścieżka SMART realizowanym w ramach Programu FENG.

Partnerzy przetestują innowacyjne pompy ciepła

BeeIN rozwija współpracę z wiodącymi producentami komponentów OZE i pomp ciepła (m.in. Daikin, RBM, SPRUN select), zwiększając ekspansję zagraniczną. Jednocześnie rozbudowuje też sieć lokalnych dystrybutorów. Jak informuje spółka, jej partnerzy będą mieli szansę przetestować innowacyjne rozwiązania firmy.

Zapraszamy do współpracy dystrybutorów rozwiązań OZE oraz instalatorów, którzy chcieliby zostać certyfikowanymi partnerami beeIN. Wprowadziliśmy już program bezpłatnych szkoleń dla ambitnych instalatorów, którzy chcą zwiększać kompetencje, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. W przyszłości partnerzy współpracujący z beeIN zyskają okazję do testowania naszych nowatorskich rozwiązań i jako pierwsi otrzymają dostęp do innowacyjnych produktów, które planujemy wprowadzić do sprzedaży. Serdecznie zachęcam wszystkich instalatorów zainteresowanych najnowszymi trendami w branży OZE do kontaktu z naszą spółką – mówi Michał Sochacki, prezes beeIN.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.